(MK - ASEAN) – Năng lượng tái tạo thuộc vào 3 lĩnh vực trọng tâm ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

Quảng Bình đang nổi lên là một địa chỉ tiềm năng dành cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Sở Công thương Quảng Bình cho biết, địa phương có tổng diện tích 8.065 km2, dân số gần 900.000 người; có 8 đơn vị hành chính bao gồm 6 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã; địa phương được đánh giá có tiềm năng về đất đai, cường độ bức xạ, số giờ nắng trong năm, tốc độ gió… để phát triển điện năng lượng mặt trời và điện gió. Dọc ven biển Quảng Bình kéo dài từ huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy (có chiều dài hơn 70 km), đây là khu vực có địa hình khá bằng phẳng, chủ yếu là rừng trồng cây phi lao. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng, điều kiện giao thông, đấu nối vào lưới điện quốc gia được đánh giá rất thuận lợi…

Hiện nay tỉnh đang đang phối hợp với Viện Năng lượng triển khai lập quy hoạch phát triển điện mặt trời đến năm 2025, có xét đến năm 2035, dự kiến tổng công suất gần 1.000 MW. Trong đó, các vị trí kêu gọi đầu tư chủ yếu tập trung trên địa bàn các xã Ngư Thủy Bắc, Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy).

Cùng với đó, Quảng Bình đã phối hợp với Công ty Tư vấn điện 3 triển khai lập quy hoạch phát triển điện gió với tổng công suất 800 – 1.000 MW, trên địa bàn các xã Gia Ninh, Hải Ninh (huyện Quảng Ninh), xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam, Hưng Thủy, Sen Thủy, Văn Thủy (huyện Lệ Thủy), xã Tây Trạch, Trung Trạch (huyện Bố Trạch), xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch) và xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa). Đây là những vị trí qua khảo sát của các nhà đầu tư cho thấy vận tốc gió đạt bình quân từ 5,5 – 6 – 6,5 m/s, hoàn toàn có thể đáp ứng điều kiện để phát triển loại hình năng lượng ít chiếm dụng đất sản xuất này.

Với điện gió, đến nay, Quảng Bình đã có 4 nhà đầu tư xin đăng ký thực hiện dự án. Trong đó, Dự án Cụm trang trại điện gió B&T được chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ khởi công trước ngày 10/10/2020. Dự án này có tổng công suất 252 MW tại xã Gia Ninh, Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) và tại xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy), tổng mức đầu tư là 8.904 tỷ đồng, gồm 2 dự án thành phần là Trang trại điện gió B&T1 có công suất 109,2 MW, kế hoạch vận hành vào tháng 12/2020 và Trang trại điện gió B&T2, công suất 142,8 MW, kế hoạch vận hành tháng 6/2021…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *