(MK - ASEAN) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở ngành, địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp có biểu hiện bất thường, tham mưu xử lý theo thẩm quyền trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất.

Một dự án phát triển quỹ đất hạ tầng đô thị đang hoàn thiện

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành công văn yêu cầu kiểm tra, rà soát tình hình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để xử lý nghiêm.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định trong đấu giá theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Đồng thời, giao Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1767/CĐ-TTg ngày 21/12/2021 về tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua. Trong đó lưu ý việc xây dựng giá khởi điểm đấu giá, quy định về đấu giá, các hoạt động về đấu giá… để kịp thời tham mưu UBND tỉnh Quảng Bình.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình chỉ đạo rà soát các tổ chức tín dụng cho nhà đầu tư vay tiền tham gia đấu giá đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định về cho vay vốn tín dụng. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, các ngành, địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp có biểu hiện bất thường, tham mưu xử lý theo thẩm quyền trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời phát hiện bất cập trong quy định pháp luật, tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, không để xảy ra trục lợi; nghiên cứu, đánh giá cụ thể các tác động của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là trường hợp có kết quả đấu giá cao bất thường đến mặt bằng giá đất, nhà ở, đến thị trường (cung, cầu) nhà ở, bất động sản.

Trước đó, theo Công điện số 1767/CĐ-TTg vừa qua cho thấy, nhiều địa phương đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đạt kết quả, góp phần bổ sung nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, một số trường hợp giá trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm (có trường hợp cao bất thường) đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận xã hội, có thể tạo ra hiệu ứng đối với phát triển kinh tế – xã hội và thị trường nhà ở, bất động sản.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *