(MK - ASEAN) - Ngày 20/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 1671/VPUBND-TH về việc chủ trương tạm ứng từ nguồn Quỹ Phát triển đất tỉnh đề lập quy hoạch xây dựng đối với các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2020 với số tiền 15 tỷ đồng.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020 sau khi điều chỉnh, bổ sung là 37 dự án, tổng diện tích đất sử dụng khoảng 433,5ha

Trước đó, ngày 3/3/2020, đã diễn ra buổi đối thoại giữa UBND tỉnh Quảng Bình và các nhà đầu tư xây dựng các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị để bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện thời.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Xuân Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình kết luận: Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung như: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan rà soát các thủ tục pháp lý liên quan, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện dịch vụ công thuộc ngành quản lý.

Về kinh phí thực hiện lập quy hoạch, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị: Giao Sở Tài chính tham mưu, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm để thực hiện; trường hợp khó khăn về nguồn vốn, giao Sở Tài chính tham mưu văn bản của UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xin chủ trương sử dụng nguồn vốn Quỹ Phát triển đất để thực hiện.

Về công tác giải phóng mặt bằng, yêu cầu Sở Xây dựng trong quá trình triển khai lập Quy hoạch chi tiết các khu nhà ở thương mại, khu đô thị nghiên cứu quy hoạch quỹ đất để bố trí tái định cư cho các hộ dân có yêu cầu.

Thời điểm hoàn ứng vốn cho Quỹ Phát triển đất sau khi thu được tiền sử dụng đất của dự án tương ứng. Trường hợp có phát sinh dự án mới trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Quỹ Phát triển đất tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh Quảng Bình tiếp tục tạm ứng từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển đất tỉnh để thực hiện nhưng tổng số tiền tạm ứng tại mọi thời điểm không được vượt quá 25 tỷ đồng.

Qua rà soát được biết, tổng số dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới thực hiện trong Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020 sau khi điều chỉnh, bổ sung là 37 dự án, tổng diện tích đất sử dụng khoảng 433,5ha. Riêng trong năm 2020, có 03 dự án mới được bổ sung vào danh mục thực hiện, với tổng quy mô hơn 33ha.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, địa phương tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nghiệm thu, thanh toán và hoàn tiền tạm ứng cho Quỹ Phát triển đất tỉnh theo đúng quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *