(MK - ASEAN) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu: Đối với các dự án chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, vướng thủ tục pháp lý hoặc các nguyên nhân khách quan và không nợ nghĩa vụ tài chính thì các Sở, ngành, địa phương, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc với các Sở, ban, ngành liên quan về rà soát các dự án chậm tiến độ, UBND tỉnh Quảng Bình đã đề xuất các nhóm giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành chủ quản trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư về việc thực hiện theo tiến độ cam kết; quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án; kiên quyết thu hồi các dự án đã gia hạn quá nhiều lần nhưng không thực hiện theo đúng cam kết; tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng…

Ông Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Việc nhiều dự án đầu tư triển khai rất chậm so với tiến độ cam kết, nhiều dự án phải giãn tiến độ, nhiều dự án không thể triển khai thực hiện, làm lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt đời sống xã hội và nhiệm vụ đầu tư phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu: Đối với các dự án đã thuê đất nhưng chậm tiến độ nhiều năm không thuộc trường hợp gia hạn sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, hoặc quá thời hạn gia hạn tiến độ sử dụng đất, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh rà soát để làm việc và yêu cầu nhà đầu tư cam kết tiến độ; tham mưu báo cáo UBND tỉnh thu hồi đất, và tiến hành chấm dứt dự án theo quy định.

Được biết, trong giai đoạn 2016-2020, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát và tham mưu UBND tỉnh Quảng Bình ra Quyết định thu hồi đất 17 dự án.

Trong đó, có 12 dự án tại các vị trí sinh lời cao đã thuê đất nhưng chậm tiến độ; có 39 dự án đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư nhưng triển khai chậm so với chủ trương đầu tư đã phê duyệt.

Những dự án nhà ở thương mại, Khu đô thị, tính đến nay, trong tổng số 37 dự án thì có 11 dự án chậm tiến độ xây dựng so với thời gian quy định thực hiện phần hạ tầng kỹ thuật.

Tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình, hiện có 6 dự án đang chậm tiến độ. Lý do làm chậm tiến độ, được ngành chuyên môn chỉ rõ, hầu hết các dự án gặp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *