(TBMK) - Ngày 25/7, Thành ủy Hội An, tỉnh Quảng Nam, Bí thư Thành ủy Kiều Cư vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, TP.Hội An.

Theo đây, ông Lê Thanh đã không triển khai thực hiện kết luận cấp trên, tiếp tục ký xác nhận một số văn bản không đúng, khiến Nhà nước bị thất thoát 731,7m2 đất. Ban Thường vụ Thành ủy Hội An kỷ luật Đảng bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh. Cơ quan chức năng xác định, năm 2008, là Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh – ông Lê Thanh là người trực tiếp chịu trách nhiệm tham mưu cho các cấp thẩm quyền về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Từ Thị Bảy (xã Cẩm Thanh). Tuy nhiên, ông Thanh đã ký xác nhận đơn của bà Bảy sai với thực tế. Ông Thanh cũng ký ban hành một số văn bản trong hồ sơ cấp giấy có nội dung sai lệch, không đúng sự thật, dẫn đến các cơ quan cấp trên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 122, tờ bản đồ số 10 cho bà Từ Thị Bảy không đúng quy định, cấp sai diện tích đất cho bà Bảy. Sự việc dẫn đến khiếu nại tố cáo, tranh chấp đất đai.

Đồng thời, từ tháng 9/2010 đến tháng 1/2018, với tư cách là Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, ông Thanh không triển khai thực hiện những yêu cầu, kết luận theo các quyết định của cấp trên mà còn tiếp tục ký xác nhận một số văn bản tạo điều kiện để bà Từ Thị Bảy thực hiện một số thủ tục đất đai… Việc làm không đúng của ông này dẫn đến Nhà nước bị thất thoát 731,7m2 đất.

Ban Thường vụ Thành ủy Hội An cho rằng, vi phạm của ông Lê Thanh đã tạo ra dư luận xấu, gây bức xúc trong cán bộ, Đảng viên và người dân. Bản thân ông Thanh đã tự đánh mất uy tín, ảnh hướng đến tổ chức Đảng, cơ quan.

Xét theo quy định, ông Thanh đã vi phạm Điều 5 và Điều 9 của Quy định số 47-QĐ/TW của ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm. Để giữ tính nghiêm minh, ban Thường vụ Thành ủy Hội An quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Thanh.