(MK - ASEAN) - Các dự án thủy điện góp phần huy động được nguồn lực để đầu tư hạ tầng phục vụ người dân vùng dự án; đảm bảo nhu cầu cung ứng điện cho tỉnh Quảng Nam và cung cấp cho hệ thống điện quốc gia, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, không ít dự án thủy điện ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Theo Sở Công thương Quảng Nam, tỉnh đã quy hoạch 46 dự án thủy điện với tổng công suất 1.816 MW. Trong đó, 22 dự án đã vận hành, công suất 1.273 MW; 8 dự án đang xây dựng; 12 dự án đang chuẩn bị đầu tư và 4 dự án đang khảo sát xin chủ trương.

Dù đóng góp rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, song không ít dự án thủy điện ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Tỉnh Quảng Nam hướng đến phát triển kinh tế bền vững, dựa trên các trụ cột chính là kinh tế, xã hội và môi trường. Thế nên, địa phương này phải đong đếm lại mặt lợi và hại của các dự án thủy điện.

Quảng Nam thống nhất chủ trương loại khỏi quy hoạch đối với 6 dự án thủy điện. Ảnh minh họa

Được biết, tại huyện Phước Sơn có 5 dự án thủy điện được triển khai, trong đó Thủy điện Đăk Mi 4 đã ngăn dòng chảy về sông Vu Gia, chuyển dòng về sông Thu Bồn. Ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch huyện Phước Sơn cho rằng, việc đổi dòng chảy đã gây sạt lở, ảnh hưởng đến nhà dân và đất sản xuất; Tại huyện Tây Giang có 5 dự án thủy điện, trong đó, Dự án A Vương 4 chỉ có công suất 10 MW, đang nghiên cứu đầu tư…

Vừa qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương loại khỏi quy hoạch đối với 6 dự án thủy điện, gồm A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh, Chà Vàl và Đăk Pring 2.

Trong số 6 dự án thủy điện trên, thì đến nay, có 4 dự án, gồm A Vương 4, A Banh (huyện Tây Giang), Sông Bung 3 (huyện Nam Giang), Đắc Di 4 (huyện Nam Trà My) chưa được cấp có thẩm quyền ra quyết định chủ trương đầu tư. Các dự án này đều tác động đến rừng sản xuất và rừng phòng hộ.

Theo Sở Công thương Quảng Nam, 6 dự án thủy điện nhỏ mà Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất chủ trương đưa ra khỏi quy hoạch có công suất hơn 56 MW. Các dự án thủy điện này, hiện có nhóm đang thi công xây dựng; nhóm khác đã cấp chủ trương đầu tư, nhưng kéo dài thi công; có nhóm chưa có quyết định chủ trương đầu tư. Trên các cơ sở đánh giá, các dự án A Vương 4, A Banh, Sông Bung 3, Đắc Di 4 chắc chắn sẽ bị loại khỏi quy hoạch. Hai dự án khác là Chà Vàl và Đắc Pring 2, thì Sở Công thương Quảng Nam sẽ thanh tra, kiểm tra để thu hồi theo quy định của pháp luật vì đã chậm tiến độ thi công kéo dài.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Nam – ông Đặng Bá Dự cho biết, các dự án này sẽ được HĐND tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian tới.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất chủ trương là những dự án thủy điện đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư và đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, đang triển khai thi công thì được tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng. Yêu cầu chủ đầu tư dự án thủy điện A Vương 5 và Sông Bung 3A thực hiện các cam kết; trường hợp không đảm bảo điều kiện, yêu cầu đầu tư, thì tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi dự án, loại khỏi quy hoạch theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *