(MK - ASEAN) - Ngày 5/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – ông Bùi Văn Khắng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các ngành, địa phương trong tỉnh đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 và phương án dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số địa phương trong tỉnh Quảng Ninh có số thu thấp như Móng Cái chỉ đạt 19% dự toán, Hạ Long đạt 39% dự toán, Cô Tô đạt 41% dự toán…

7 tháng năm 2020, thu nội địa toàn tỉnh Quảng Ninh là 20.847 tỷ đồng, đạt 56,3% dự toán tỉnh giao, bằng 99% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, thu tiền sử dụng đất 2.273 tỷ đồng, đạt 63% dự toán tỉnh giao, tăng 23% so với cùng kỳ. Các khoản thuế, phí 18.574 tỷ đồng, đạt 56% dự toán tỉnh giao, bằng 96% so với cùng kỳ.

Tại cuộc họp, ông Bùi Văn Khắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục chủ động, linh hoạt, tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh tăng thu ngân sách những tháng cuối năm; rà soát các khoản thu phí, lệ phí, tiền sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản… đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh thất thu ngân sách; tăng cường tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, không để xảy ra gian lận, trốn thuế, tạo đà tăng trưởng kinh tế – xã hội, đóng góp cho số thu ngân sách toàn tỉnh.

Đồng thời, bám sát Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 71/2020/TT- BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính, các địa phương khẩn trương đánh giá, phân tích, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế sát thực tế, làm căn cứ xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2021…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *