(TBMK) - Hành trình 10 năm xây dựng NTM của tỉnh Quảng Ninh là hành trình của sự nỗ lực, quyết tâm của người dân và chính quyền. Trong đó, sự đồng hành, chung sức của các sở, ban, ngành là những đóng góp thiết thực để các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu, về đích NTM.

Huyện Đầm Hà tổ chức buổi làm việc Với các sở, ban, ngành nhằm Thống nhất nội dung, cách thức Và giải pháp triển khai xây dựng NTM

Giai đoạn 2017 – 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 về việc giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong chương trình xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, các sở, ban, ngành căn cứ nhiệm vụ được phân công tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện. Nhất là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời phát hiện sai sót, bất cập để tham mưu điều chỉnh cho phù hợp.

Nhiều sở, ngành đã đóng góp tích cực trong hành trình 10 năm xây dựng NTM của tỉnh. Có thể kể đến vai trò của Sở Công Thương trong việc xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông sản, đặc biệt là sản phẩm OCOP. Sở Công Thương đã tổ chức tham gia 230 chương trình hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Đồng thời, tổ chức sản xuất, kinh doanh trong tỉnh, nhằm giúp các đơn vị tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

Cũng như Sở Công Thương, sự vào cuộc tích cực của Sở KH&CN đã thực hiện 21 dự án thuộc Chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, với tổng kinh phí hỗ trợ là trên 41 tỷ đồng và 2 dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý do Bộ KH&CN hỗ trợ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đã có 5/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong 20 xã đăng ký về đích NTM năm 2019, đã có 5 xã hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng chương trình NTM. 15 xã còn lại có 10 xã đạt 17-19 tiêu chí, đạt từ 43-52 chỉ tiêu; 4 xã đạt 16/20 tiêu chí, đạt từ 44-47 chỉ tiêu; 1 xã đạt 15/20 tiêu chí, 45 chỉ tiêu. Bình quân các xã đạt khoảng 18 tiêu chí và 49 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí NTM của tỉnh, tăng 3,3 tiêu chí và 6,8 chỉ tiêu so với kết quả thực hiện năm 2018. Dự kiến hết năm 2019, thu nhập của người dân khu vực nông thôn đạt trên 40 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh dưới 1%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *