(TBMK) – Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng đã ký Quyết định số 1501/QĐ-BVHTTDL công nhận Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trao quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ.

Theo quyết định, Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh được công nhận có diện tích 44.036ha, trong đó diện tích mặt đất 18.238ha, diện tích mặt nước 25.798ha với ranh giới: Bắc giáp sông Ka Long (giáp Trung Quốc), Nam giáp biển Đông; Đông giáp Trung Quốc và biển Đông; Tây giáp phường Hải Yên (TP Móng Cái).

Liên Minh