(MK - ASEAN) - Ông Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình triển khai xây dựng NTM, chương trình OCOP để kịp thời phát hiện, khắc phục những bất cập, thiếu sót. Qua đó, đảm bảo các chương trình mang lại hiệu quả thực chất…

Ngày 19/4, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh và Chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị trực tuyến họp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2021.

Trong quý I/2021, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM và chương trình OCOP theo hướng chuyển từ lượng sang chất. Đồng thời, bố trí nguồn lực hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí còn thiếu, chưa đạt, xây dựng chuẩn NTM, vườn chuẩn NTM, hộ NTM kiểu mẫu…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – ông Bùi Văn Khắng phát biểu tại hội nghị

Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội đồng thẩm định NTM cấp tỉnh đã thẩm định cho 4 xã đạt chuẩn NTM, 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 7 xã đạt NTM kiểu mẫu. Đồng thời, hướng dẫn 2 địa phương Đầm Hà, Hải Hà hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM cấp huyện.

Cùng với đó, Quảng Ninh cũng đã tổ chức cuộc thi Tuyến đường nông thôn kiểu mẫu tiêu biểu và chuẩn bị tổ chức cuộc thi Bộ nhận diện sản phẩm OCOP năm 2021.

Trong quý I/2021, đã phát triển được 8 sản phẩm mới đăng ký tham gia chương trình OCOP. Tỉnh cũng đã và đang triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ OCOP hè 2021 với quy mô trên 320 gian hàng, trong đó, có 120 gian là sản phẩm OCOP của tỉnh.

Tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh giao Sở NN&PTNN, Ban Xây dựng NTM và các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các đề án, chương trình lớn liên quan đến nông nghiệp, NTM và OCOP. Trong đó, tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi; Đề án trồng cây ăn quả ở Đầm Hà, Tiên Yên; đề án nông nghiệp công nghệ cao; đề án trồng rừng gỗ lớn…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *