(MK - ASEAN) - Năm 2020, huyện Vân Đồn có thêm 2 xã Đài Xuyên và Bình Dân hoàn thành chương trình xây dựng NTM, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng thẩm định cấp tỉnh xem xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM. Nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn là 10/11 xã, đạt 90,9%.

Năm 2020, huyện Vân Đồn đã triển khai thực hiện 131 dự án, hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu. Tổng nguồn lực ngân sách đã huy động đầu tư là 367,31 tỷ đồng. Trong đó, huyện đã thực hiện 56 dự án, hạng mục gồm: Xây mới, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kè chống sạt lở, cống rãnh thoát nước.

Đến nay, 100% đường xã, liên xã, trục thôn, liên thôn được bê tông hóa; trên 90% đường ngõ xóm được bê tông hóa đạt chuẩn. Huyện cũng thực hiện 8 dự án nâng cấp công trình thủy lợi đáp ứng được các hoạt động sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn.

Trên địa bàn toàn huyện hiện có 7/11 xã được đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa – thể thao đạt chuẩn NTM. Nhờ các công trình, hạ tầng được đầu tư nâng cấp, mà diện mạo nông thôn huyện đã được thay đổi rõ nét, phục vụ ngày một hiệu quả hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Cùng với đó, trong năm 2020, Vân Đồn đã hình thành một số mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoạt động có hiệu quả, góp phần hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo ra nhiều việc làm cho lao động nông thôn.

Trong đó tiêu biểu như: HTX cam 10/10 xã Vạn Yên, HTX cam Nông trang xã Vạn Yên, HTX dịch vụ thương mại Bản Sen, HTX dịch vụ du lịch Thành Lương xã Minh Châu, HTX lâm nghiệp Đài Van xã Đài Xuyên, HTX nông, lâm nghiệp Bình Dân…

Phòng NN&PTNT huyện Vân Đồn cho biết: Nhằm phát huy lợi thế từ nguồn nguyên liệu sẵn có, huyện cũng tập trung thúc đẩy phát triển các sản phẩm OCOP đặc thù. Hiện, tổng số sản phẩm tham gia chương trình OCOP của huyện là 26 sản phẩm, trong đó có 16 sản phẩm đạt từ 3-5 sao. Hoạt động của các tổ chức tham gia chương trình OCOP đã có những  tiến bộ nhất định; các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm, mạnh dạn đầu tư phương tiện, máy móc, nhà xưởng… để nâng cao chất lượng, số lượng và mẫu mã bao bì sản phẩm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *