(MK - ASEAN) - Cuối tháng 10/2020, Đoàn thẩm định của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mơi (NTM) tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành thẩm định, đánh giá và kết luận xã Đồng Tiến đã đạt 8/8 tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao và đề nghị Hội đồng thẩm định tỉnh công nhận xã Đồng Tiến đạt NTM nâng cao vào cuối năm 2020.

Xã Đồng Tiến (huyện Cô Tô, Quảng Ninh) được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2015. Đây được xem là “đòn bẩy”, động lực lớn lao để chính quyền và nhân dân Đồng Tiến bứt phá trong phát triển kinh tế, hướng đến mục tiêu xây dựng NTM nâng cao theo hướng bền vững.

Xác định lấy phát triển kinh tế làm đòn bẩy để xây dựng NTM, xã Đồng Tiến đã chỉ đạo thực hiện phát triển hàng hóa chủ lực đảm bảo đúng theo Đề án “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Cô Tô, gắn với xây dựng NTM kiểu mẫu đến năm 2020” của BCH Đảng bộ huyện Cô Tô. Xã đã thực hiện việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; thực hiện đúng quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản; đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, gắn các hoạt động khai thác với du lịch dịch vụ, như: Câu mực, câu cá, lặn biển…


Nhờ chỉ đạo, tuyên truyền tích cực, người dân xã Đồng Tiến đã nhanh chóng thay đổi nhận thức, chủ động tham gia xây dựng NTM thông qua việc khai thác các lợi thế của địa phương, đẩy mạnh đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các loại hình sản xuất mới, khai thác lợi thế về biển đảo, cảnh quan tự nhiên để phát triển du lịch, chuyển đổi nghề, chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Với định hướng đúng và sự năng động, dám nghĩ dám làm, đa phần người dân xã Đồng Tiến đều có việc làm, thu nhập ổn định. Đến năm 2019, thu nhập bình quân của người dân xã Đồng Tiến đã đạt trên 80 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, xã Đồng Tiến có gần 650 hộ thì không còn hộ nào thuộc diện hộ nghèo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến – ông Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định: “Việc xã Đồng Tiến hoàn thành xây dựng NTM nâng cao sẽ là tiền đề để xã tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu. Đồng Tiến không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là một xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện đảo Cô Tô, góp phần xây dựng Cô Tô thành đô thị sinh thái biển thông minh, hiện đại”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *