(MK-ASEAN) - Vừa qua, Hội đồng Thẩm định Trung ương họp xét, công nhận huyện Tiên Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh  Nguyễn Thị Hạnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh và huyện Tiên Yên.

Tiến hành xây dựng nông thôn mới, Tiên Yên từ một huyện có nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp khi còn 4/11 xã và 18 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, tỷ lệ dân tộc thiểu số cao, chiếm trên 50,2%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,9%, thu nhập bình quân đầu người thấp…

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng vào cuộc của nhân dân, đến hết năm 2019, huyện Tiên Yên không còn xã, thôn thuộc diện 135. 11/11 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành trước 1 năm so với kế hoạch.

Từ xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng nông thôn cho khu vực nông thôn Tiên Yên được huyện tập trung hoàn thiện và đến nay 100% tuyến đường giao thông đã đạt chuẩn. Hệ thống kênh mương thuỷ lợi được đầu tư kiên cố hoá đạt 84,2%, tăng 62,9% so với năm 2010. 86,7% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được đảm bảo tưới tiêu. Hệ thống điện được đầu tư đảm bảo cung cấp điện và an toàn. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên ở các xã đến năm 2019 đạt 100%. 95,6% nhà ở dân cư đạt chuẩn, tăng 37 % so với năm 2010. 100% xã và thôn có nhà văn hoá. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân đạt tỷ lệ 60%, tăng 40% so với thời điểm bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn huyện chỉ còn 0,16%. Thu nhập bình quân đầu người của huyện hết năm 2019 đạt 46,5 triệu đồng/người/năm…

Tại buổi thẩm định, các thành viên Hội đồng Thẩm định đều nhất trí công nhận huyện Tiên Yên đạt chuẩn NTM năm 2019, đồng thời đề nghị làm rõ thêm một số thông tin về giải pháp phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, nhất là trong thực hiện quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản; giải pháp để nâng cao thu nhập ở xã vùng cao; đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *