(TBMK) - Đài Xuyên là xã nghèo vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn nằm ở phía Bắc huyện Vân Đồn. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của người dân, sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, Đài Xuyên đã có những thay đổi đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã Đài Xuyên cho biết: Trước khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, cơ sở hạ tầng tại địa phương không đồng bộ, còn nhiều bất cập, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi; tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm tới trên 50%. Trình độ người dân không đồng đều, nên nhận thức về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và thực hiện xây dựng NTM còn ở mức độ. Khắc phục thực trạng trên, năm 2010, ngay khi bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã xác định việc quan trọng trước mắt cần tập trung thực hiện là, bằng mọi giải pháp phải đẩy.

Theo đó, Cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế như: Nuôi lợn nái Móng Cái; nuôi bò đực giống và nuôi bò cái sinh sản; triển khai mô hình vườn mẫu trồng cây ăn quả (cam) và trồng hoa đào. Những mô hình này khi thực hiện thí điểm có hiệu quả đã được nhân rộng cho nhiều hộ gia đình trong xã.

Hệ thống nhà văn hóa của xã Đài Xuyên được đầu tư xây dựng đúng tiêu chí chuẩn quốc gia

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn cũng được xã đặc biệt quan tâm. Trong 10 năm qua (2010 – 2019), xã đã huy động tổng hợp các nguồn vốn được trên 9.081 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 12 công trình cơ sở hạ tầng nông thôn và 5 mô hình phát triển sản xuất. Người dân trên địa bàn hiến trên 20.000m2 đất thổ cư, đất vườn tạp, đất nông nghiệp và gần 900 triệu đồng, cùng hơn 2.600 ngày công để làm đường giao thông và xây dựng nhà văn hoá thôn…

Với những nỗ lực trên, đến nay toàn xã đã có 12,5km đường trục xã; 15,2km đường trục thôn và 4km đường ngõ xóm được bê tông hóa. Tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương năm 2010 là hơn 50% thì đến năm 2018 chỉ còn 5,8%, phấn đấu hết năm 2019 chỉ còn 4,8%. Thu nhập bình quân năm 2010 chỉ xấp xỉ 10 triệu đồng/người, thì năm 2018 đã đạt 29 triệu đồng/người, phấn đấu hết năm 2019 sẽ đạt 32 triệu đồng/người.

Tính đến tháng 5/2019, xã Đài Xuyên đã đạt 12/20 chỉ tiêu và 39/53 tiêu chí chương trình xây dựng NTM theo quy định. Kết quả này góp phần làm thay đổi bộ mặt của địa phương, cũng như từng bước cải thiện đời sống của người dân, kinh tế – xã hội trên địa bàn ngày càng ổn định, phát triển. Đây còn là tiền đề, động lực quan trọng để Đài Xuyên tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm cán đích chương trình xây dựng NTM theo lộ trình đề ra.