(MK - ASEAN) - Xúc tiến hiệu quả bằng việc đổi mới, đa dạng hóa kênh tiêu thụ, xây dựng thị trường mục tiêu, tăng hiệu quả kinh tế, kết nối chuỗi tiêu thụ lâu dài… là nhiệm vụ quan trọng để phục hồi sức khoẻ, sự tin tưởng của doanh nghiệp. Đây là điều Quảng Ninh đã làm được tốt trong thời gian qua…

Dịch Covid-19 liên tục kéo dài đã làm suy giảm chuỗi giá trị, khả năng tiêu thụ, khiến nhiều doanh nghiệp gián đoạn hoạt động. Vì thế sau khi tình hình mới lập lại, các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp OCOP cần được “tiếp sức” thiết thực, hiệu quả nhất.

Xúc tiến hiệu quả bằng việc đổi mới, đa dạng hóa kênh tiêu thụ, xây dựng thị trường mục tiêu, tăng hiệu quả kinh tế, kết nối chuỗi tiêu thụ lâu dài… là nhiệm vụ quan trọng để phục hồi sức khoẻ, sự tin tưởng của doanh nghiệp. Vì thế đa dạng hoá, trọng tâm vào thị trường mục tiêu là hướng đi mới.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công thương (Sở Công thương Quảng Ninh) – ông Nguyễn Kiên cho biết: Điều chúng tôi hướng tới là phục hồi thị trường, “sức khoẻ” các doanh nghiệp. Ngoài nhiều hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) truyền thống, chúng tôi triển khai đa dạng thông qua đổi mới cách làm, xác định thị trường mục tiêu.

Tuần bán hàng trực tuyến lần đầu được tổ chức tại Big C, TP Hạ Long tháng 12.2020

Thời gian tới, các hoạt động XTTM của Quảng Ninh sẽ trọng tâm vào các thị trường có sức tiêu thụ tốt, đã được chứng minh hiệu quả như thị trường Hà Đông (Hà Nội); Khánh Hoà – địa phương có ngành du lịch phát triển bậc nhất Nam Trung Bộ; thị trường Campuchia đã khảo sát sức mua, hiệu quả…

Đặc biệt, một trong những nét nổi bật của năm 2021 của Quảng Ninh là XTTM gắn chặt với du lịch, nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh. Dự kiến mùa du lịch 2021, Quảng Ninh sẽ tổ chức trên 150 sự kiện kích cầu, hút lượng khách lớn, trong đó chủ yếu là khách nội địa. Đây hứa hẹn là thị trường tiêu thụ rộng mở cho sản phẩm OCOP. Vì thế, Trung tâm sẽ phối hợp chặt với Sở Du lịch, các doanh nghiệp tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động gắn với du lịch, đặc biệt là du lịch hè.

Với Campuchia, đây là thị trường đã được hoàn thành khảo sát năm 2020, đánh giá giá trị, hiệu quả kết nối với thị trường này qua các hội chợ tổ chức tại Tây Ninh, giáp nước bạn. Thị trường này khá rộng lớn, nhu cầu người tiêu dùng phù hợp với những sản phẩm đặc trưng Việt Nam, cùng với việc thông thương qua cửa khẩu thuận lợi, có thể là thị trường tiêu thụ đầy triển vọng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *