(TBMK) - Năm 2019, toàn tỉnh Quảng Ninh có thêm 20 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, vượt 7 xã so với kế hoạch từ đầu năm. Hiện nay đãcó5xãđạt20/20tiêuchívà 53/53 chỉ tiêu là xã Quảng Lợi (Đầm Hà), Điền Xá, Đại Thành, Đại Dực (Tiên Yên), Minh Cầm (Ba Chẽ).

Ngoài 5 xã đã hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chương trình xây dựng NTM thì trong 15 xã còn lại có 10 xã đạt 17-19 tiêu chí và đạt từ 43-52 chỉ tiêu; có 4 xã đạt 16/20 tiêu chí và đạt từ 44-47 chỉ tiêu và có 1 xã Quảng An đạt 15/20 tiêu chí và 45 chỉ tiêu. Bình quân các xã đạt khoảng 18 tiêu chí và 49 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí NTM của tỉnh, tăng 3,3 tiêu chí và 6,8 chỉ tiêu so với kết quả thực hiện năm 2018.

Theo ông Tạ Hữu Tuất, Chủ tịch UBND xã Quảng Lợi, giai đoạn năm 2012-2013 xã mới đạt 13/19 tiêu chí; 25/39 chỉ tiêu. Nhưng tính đến hết tháng 8/2019, toàn xã đã đạt 20/20 tiêu chí và 53/53 chỉ tiêu, đạt 100%. Trong đó, xã chú trọng đến công tác giảm nghèo thông qua đẩy mạnh xã hội hoá; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cũng như nâng cao hoạt động tín chấp vay vốn, nhân rộng các mô hình sản xuất và nuôi trồng hiệu quả trong phát triển kinh tế. Nhờ vậy, năm 2019 số hộ nghèo của xã chỉ còn 11/661 hộ, chiếm 1,66%.

Nhà văn hóa đa năng của xã Liên Vị, TX Quảng Yên đang được gấp rút hoàn thiện

Không chỉ ở Quảng Lợi, với những địa phương miền núi như Ba Chẽ, để đưa một xã về đích NTM là điều không dễ dàng. Nhưng cùng với 2 xã Lương Mông và Thanh Lâm, xã Minh Cầm đã hoàn thành mục tiêu đó. Xuất phát điểm là một trong những xã miền núi còn nhiều khó khăn, để có được kết quả ấy, Ban chỉ đạo đã phân công cho từng đồng chí thành viên theo dõi, phụ trách các phần việc, mô hình. Đồng thời, sát sao trong công tác thực hiện, kiểm tra, kịp thời gỡ khó và giải quyết vướng mắc khi triển khai các tiêu chí. Bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương còn phải kể đến sự ủng hộ của người dân trong việc hiến đất; đóng góp lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường thôn, vệ sinh cảnh quan môi trường… Sự thay đổi nhận thức của người dân từ các cuộc vận động, tuyên truyền “mưa dầm thấm lâu” chính là một trong những yếu tố cốt lõi giúp Minh Cầm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Thực tế, các tiêu chí “làm khó” địa phương chủ yếu về cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, trường học. Vì vậy, để quyết tâm đưa 20 xã về đích trong năm 2019, ngay từ đầu năm, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh, bố trí 300 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp chương trình xây dựng NTM. Đồng thời, bố trí 500 tỷ đồng hỗ trợ xã, thôn diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020, cùng với nguồn lực địa phương lồng ghép, huy động từ doanh nghiệp, người dân để triển khai xây dựng NTM trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các xã đã bố trí nguồn lực ưu tiên hoàn thiện những tiêu chí cần vốn. Cũng như tập trung, quyết tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện các tiêu chí cần sự vào cuộc trực tiếp của người dân như: Nhà ở dân cư, thu nhập, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm, xây dựng thôn, vườn đạt chuẩn NTM…

Theo ông Vi Xuân Trọng – Phó Trưởng Ban Xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian tới, Ban sẽ tăng cường chỉ đạo cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong công tác giải ngân nguồn vốn hỗ trợ cho chương trình xây dựng NTM. Cùng với việc thực hiện những tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ việc lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đồng thời, tiếp tục duy trì và phát huy chất lượng tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt để sẵn sàng cho việc xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao sau khi về đích.

Chỉ còn 2 tháng nữa sẽ hết năm 2019, để hoàn thành mục tiêu về đích NTM, các xã đang nỗ lực, tập trung cho giai đoạn nước rút. Trong đó, phấn đấu hoàn thiện các hạng mục còn thiếu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, huy động tối đa sức người, sức của…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *