(MK - ASEAN) - Theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 308-KH/TU của Tỉnh ủy, thời gian tổ chức đại hội cấp trên cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Để đảm bảo tiến độ, tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương, tích cực chỉ đạo quyết liệt 20 đảng bộ cấp huyện và tương đương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thận trọng các nội dung cho đại hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Đồn về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ huyện, ngày 8.6.2020

Tại Quảng Ninh, ngay khi dịch Covid-19 ở trong nước được khống chế, 100% đại hội chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành. Trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, cấp ủy các đảng bộ đã phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo các nội dung công việc cụ thể, đảm bảo yêu cầu trước khi tiến hành đại hội. Các biện pháp đảm bảo an toàn cho đại biểu trước, trong đại hội đều được chỉ đạo thực hiện chu đáo, đúng quy định.

Trong tháng 5/2020, 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh được chọn làm điểm là TP Móng Cái, huyện Đầm Hà, Than Quảng Ninh đã tổ chức thành công đại hội, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh. Từ thành công và kinh nghiệm của 3 đại hội điểm, từ đầu tháng 6/2020 đến nay đã có thêm 2 Đảng bộ là huyện Bình Liêu và Cục Hải quan tỉnh tổ chức đại hội với không khí trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Đến thời điểm này, Quảng Ninh đã có 5 đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành tổ chức đại hội. Với kinh nghiệm, thành công của các đại hội đi trước, Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành 100% đại hội đảng cấp huyện và tương đương trước ngày 31/7/2020, sớm hơn 1 tháng so với chỉ đạo của Trung ương.

Ông Vũ Quyết Tiến – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ninh, cho biết: Để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quy trình, công tác chuẩn bị đại hội một cách bài bản, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Tổ chức duyệt đại hội đối với từng đảng bộ, định hướng chặt chẽ các nội dung đại hội; nhất là việc xây dựng dự thảo văn kiện và nhân sự tại đại hội, bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng, tỷ lệ theo quy định. Kết quả, 5 đại hội đảng bộ huyện, thành phố đã tổ chức đều diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Từ những bài học kinh nghiệm của công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở và của 5 đảng bộ cấp huyện và tương đương cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho đại hội của các đảng bộ còn lại, Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành tổ chức 100% đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương trong tháng 7/2020, sớm hơn 1 tháng so với quy định của Trung ương và kế hoạch của tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *