(MK - ASEAN) - Trong quá trình thực hiện Dự án KCN Cảng biển Hải Hà, đã phát sinh vướng mắc về GPMB tại tuyến mương tiêu nước KCN thuộc thôn 1, xã Quảng Phong, có 10 hộ gia đình bị ảnh hưởng, thuộc diện thu hồi đất và khu vực đất nông nghiệp đối diện Công ty Texhong.

Mới đây, huyện Hải Hà đã phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc với Công ty TNHH KCN Texhong về giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc GPMB theo từng phân kỳ, đảm bảo tiến độ dự án, cũng như giải quyết thỏa đáng kiến nghị cử tri.

Cụ thể, tại khu vực đất nông nghiệp 60ha của các hộ dân xã Quảng Điền (cũ) và xã Quảng Phong thuộc quy hoạch dải cây xanh KCN Cảng biển Hải Hà nằm đối diện Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam, thời điểm trước khi có con mương tạm, thường xuyên ngập úng khi mưa, không giữ được nước vào mùa khô, nên không thể canh tác.

Năm 2019, huyện Hải Hà đã có giải pháp làm mương đất tạm xử lý. Tuy nhiên, đến nay không giải quyết được triệt để, nhất là tại 12ha đất canh tác của hơn 10 hộ dân gần khu vực mương.

Lãnh đạo huyện Hải Hà làm việc với Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam

Sau khi bàn giao mặt bằng, bao gồm: Khu vực 124,6ha xã Quảng Điền, 63ha xã Quảng Phong của phân kỳ 1.2 dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Cảng biển Hải Hà – giai đoạn 1 (gồm 660ha) cho nhà đầu tư Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam thực hiện, vừa qua đã làm phát sinh 4,17ha đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất nằm ngoài ranh giới quy hoạch của dự án KCN giai đoạn 1 bị cô lập, không có đường vào để sản xuất, trông coi, mất toàn bộ hệ thống mương dẫn nước thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản… Vì vậy, diện tích này không đủ điều kiện để canh tác, ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất của hơn 10 hộ dân thôn 1, xã Quảng Phong.

Trước những kiến nghị của cử tri về tiến độ GPMB dự án KCN Cảng biển Hải Hà, ngày 25/2/2021, UBND huyện Hải Hà đã có buổi làm việc với Công ty TNHH KCN Texhong.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao UBND huyện Hải Hà làm việc với nhà đầu tư – Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam về trách nhiệm bồi thường GPMB của nhà đầu tư đối với 4,17ha đất nông nghiệp bị ảnh hưởng nằm ngoài ranh giới 660ha do thực hiện dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Cảng biển Hải Hà – giai đoạn 1.

Sau khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất trên, nhà đầu tư mới có trách nhiệm hoàn trả kinh phí đã chi trả cho các hộ dân theo quy định.

Tại cuộc họp, các bên đã thống nhất: Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam đồng ý đền bù diện tích đất nằm trong ranh giới điều chỉnh quy hoạch cục bộ 660ha, còn đối với phần diện tích nằm ngoài ranh giới 660ha nhưng bị ảnh hưởng do thi công, công ty sẽ báo cáo lên Tập đoàn và trả lời bằng văn bản sau.

Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam cung cấp hồ sơ trích lục còn thiếu cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hải Hà để thực hiện GPMB trước ngày 15/3/2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *