(TBMK) - Theo số liệu của Sở KH&ĐT Quảng Ninh, kế hoạch vốn đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh năm 2019 đến nay đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng gần 1.900 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm, chiếm 60% tổng chi ngân sách giao đầu năm.

Trong đó, ngân sách Trung ương là 971,7 tỷ đồng (bao gồm 216 tỷ đồng vốn ODA Trung ương mới phân bổ cho dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Trần do EU tài trợ); ngân sách tỉnh gần 6.830 tỷ đồng; ngân sách huyện, xã trên 6.600 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 81 dự án được khởi công mới từ vốn ngân sách tỉnh (2.834 tỷ đồng) từ kế hoạch đầu tư năm 2019. Trong đó, đã có 76 dự án đã được phê duyệt quyết định dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, được khởi công trong năm. Đây đều là những công trình, dự án trọng điểm, có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tại các địa phương, việc bố trí trên 6.600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cho công tác đầu tư XDCB (tăng gần 2.600 tỷ đồng so với năm 2018) đã cho thấy quyết tâm cao trong việc hoàn thiện các công trình, dự án thiết yếu, phục vụ cho sự phát triển bền vững.

Tại huyện Tiên Yên, trong năm 2019 đã và đang triển khai 50 công trình XDCB; trong đó có 39 công trình khởi công mới, 11 công trình chuyển tiếp. Đến nay, bên cạnh 11 công trình chuyển tiếp từ năm 2018, huyện đã hoàn thiện 12 công trình khởi công mới. Các công trình đã phát huy hiệu quả sau đầu tư, phục vụ tốt cho đời sống người dân và sự phát triển của địa phương. Đến hết tháng 11/2019, huyện Tiên Yên đã giải ngân được hơn 176,2 tỷ đồng, đạt hơn 79% tổng các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn; riêng nguồn vốn 68,5 tỷ đồng được tỉnh hỗ trợ cho 12 công trình XDCB năm 2019 đã giải ngân 99,7%.

Dự án mở rộng đường bao biển Trần Quốc Nghiễn đang được khẩn trương thi công, hoàn thiện.

Ông Hoàng Mạnh Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên cho biết: Công tác đầu tư XDCB trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn, nhất là về giải phóng mặt bằng, thay đổi nội dung thiết kế của một số dự án, diễn biến bất thường của thời tiết… Tuy nhiên, nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp theo sự chỉ đạo của tỉnh, trong đó chủ động, sâu sát phối hợp giữa các đơn vị liên quan với chính quyền địa phương để giám sát tiến độ thi công, chất lượng công trình; đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, triển khai xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, có giải pháp điều chỉnh phù hợp thực tế…

Cùng với huyện Tiên Yên, thời điểm này, các ngành, địa phương khác trong toàn tỉnh đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư XDCB. Trong đó, giải pháp trọng tâm nhất được tỉnh chú trọng chỉ đạo, thực hiện là đảm bảo tiến độ thi công, nhanh chóng giải ngân vốn, xử lý các dự án vi phạm tiến độ cam kết, kiểm điểm trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc chậm tiến độ, chậm giải ngân…