(MK - ASEAN) - Ngày 16/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh có buổi làm việc với các Ban Thường vụ: Đảng ủy Công an tỉnh, Huyện ủy Hải Hà, Huyện ủy Tiên Yên, Thị ủy Quảng Yên về công tác chuẩn bị đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, chủ trì buổi làm việc.

Ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham gia tại buổi làm việc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất về công tác nhân sự trình đại hội.

Đối với báo cáo chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh lưu ý Đảng ủy Công an tỉnh cần khẳng định được sự lãnh đạo toàn diện của Công an tỉnh đối với các hoạt động đảm bảo an ninh chủ quyền biên giới, không để có yếu tố bị động, bất ngờ đối với các tình huống, phục vụ cho sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, cần bám sát vào thời điểm Quảng Ninh triển khai cao điểm các đề án, mô hình mới được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao; Thông báo số 108-TB/TW ngày 1/10/2012 của Bộ Chính trị để xây dựng báo cáo chính trị.

Nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Công an tỉnh cần nhận diện sâu hơn, đánh giá đúng tình hình, yếu tố đến từ nước ngoài để vừa đảm bảo mục tiêu phát triển KT-XH, vừa đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; nhận diện, kiểm soát, xử lý mối đe dọa của Quảng Ninh trên không gian mạng; đánh giá diễn biến phức tạp của các loại tội phạm (môi trường, ma túy, buôn lậu…); tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Cùng với đó, cần xác định xây dựng tổ chức Đảng trong Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh có sức chiến đấu cao; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tăng cường tính Đảng, tính nhân dân; đề cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật làm nền tảng để tạo nên sức mạnh của lực lượng Công an tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục bảo vệ an ninh kinh tế, đồng nghĩa với bảo vệ an ninh quốc gia.

Kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà, ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, đồng ý với nhân sự mà huyện chuẩn bị, trong đó thống nhất nhân sự bầu Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các vị trí còn lại huyện cần thống nhất lại để đảm bảo cơ cấu, thành phần.

Trong giai đoạn mới, huyện cần xác định KCN Cảng biển Hải Hà làm mũi nhọn để thúc đẩy phát triển KT-XH, giải quyết công ăn việc làm, lao động; lấy đảo Cái Chiên để phát triển du lịch, dịch vụ làm kết nối để lan tỏa ra cả vùng. Tập trung công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện. Gắn kết phát triển 2 địa phương Móng Cái – Hải Hà thành một thành phố trong 10 năm nữa để nâng cao tầm vóc, cải thiện chất lượng đời sống cho người dân.

Kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu rà soát lại quy hoạch cán bộ, tính toán lại những vị trí công tác để bố trí, sắp xếp cán bộ cho phù hợp.

Về báo cáo chính trị, cần tập trung xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị là trọng tâm; phát triển kinh tế là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm huy động nguồn lực xây dựng Tiên Yên là huyện nông thôn mới kiểu mẫu và cơ bản đạt tiêu chí đô thị. Cùng với đó, xác định lợi thế phát triển kinh tế là lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ du lịch; tập trung quản lý quỹ đất để phát triển đô thị, tạo ra nguồn lực xây dựng huyện Tiên Yên; quan tâm đào tạo lực lượng lao động, cung cấp nguồn lực cho KKT Vân Đồn và KCN Cảng biển Hải Hà.

Kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Yên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu báo cáo chính trị trình đại hội cần phải bám sát quy hoạch xây dựng KKT ven biển Quảng Yên và cập nhật các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi làm việc với Quảng Yên để phát triển KKT Quảng Yên, trọng tâm là kinh tế cảng biển, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030.

Để đạt mục tiêu đó, nhiệm kỳ tới, Quảng Yên cần phải tuyên truyền, định hướng tư tưởng của người dân, ủng hộ, đồng thuận chủ trương GPMB để thực hiện các dự án; có biện pháp quản lý chặt chẽ về đất đai, nhất là đất nuôi trồng thủy sản; đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư, sự an toàn của nhân dân; tập trung thu hút các tập đoàn chiến lược, nguồn vốn lớn, thương hiệu mạnh để đưa các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp thông minh; tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ để cung cấp nguồn lao động chất lượng cao; thu hút các nhà đầu tư bằng việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và phát triển dịch vụ y tế, giáo dục; quản lý hạ tầng đô thị, xử lý nước thải, rác thải…

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến sẽ diễn ra 2 ngày 10-12/7, với 150 đại biểu được triệu tập.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến được tổ chức 2 ngày 9-10/7, với 250 đại biểu được triệu tập.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Yên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến được tổ chức 2 ngày 21-22/7, với 250 đại biểu được triệu tập.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị ủy Quảng Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến được tổ chức 2 ngày 28-29/7, với 298 đại biểu được triệu tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *