(MK - ASEAN) - Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung xây dựng Chính quyền điện tử, xây dựng thành phố thông minh hướng tới xây dựng Chính quyền số để thực hiện cải cách hành chính, nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu quả, minh bạch vì nhân dân phục vụ.

Năm 2020, Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 3 trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Thực hiện chương trình này, Quảng Ninh đang nỗ lực xây dựng các kế hoạch, triển khai các giải pháp hiệu quả để chuyển đổi số, đặc biệt là phát triển chính quyền số.

Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, chủ trì cuộc họp của Hội đồng thẩm định Đề án Chính quyền số Quảng Ninh giai đoạn 2019-2025

Tháng 9/2012, tỉnh Quảng Ninh chính thức phê duyệt Đề án xây dựng chính quyền điện tử với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng CNTT trên cơ sở bảo đảm tính kế thừa, tận dụng những thành tựu, kết quả đã có, phù hợp với các chiến lược, quy hoạch phát triển trong lĩnh vực CNTT và truyền thông của tỉnh. Việc xây dựng chính quyền điện tử được coi là bước đột phá quan trọng trong cải cách hành chính tại “đất mỏ”.

Đến nay, Quảng Ninh là một trong 3 địa phương đầu tiên trong toàn quốc tích hợp Cổng dịch vụ công của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện tại, Cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến hoạt động tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn đang cung cấp tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 1.552, đạt 89,9% (1.552/1.725).

Trong đó: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã được cung cấp là: 621, đạt 36% (621/1.725); dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã được cung cấp là: 931, đạt 53,9% (931/1.725).

Đặc biệt, Quảng Ninh đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 là 519/1.725, đạt 30% và trở thành địa phương đứng thứ hai cả nước về dịch vụ công trực tuyến được kết nối lên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020.

Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước về chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, thành phố thông minh

Năm 2020, số hồ sơ nộp trực tuyến là 236.945/592.363 tổng số hồ sơ giải quyết TTHC, đạt 40% (năm 2019 là 22%). Quảng Ninh là một trong những địa phương có tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến cao nhất toàn quốc.

Cùng với đó, Quảng Ninh cũng quyết liệt triển khai thực hiện Đề án Thành phố thông minh. Đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phần mềm nền tảng cho thành phố thông minh; xây dựng hệ thống ứng dụng thông minh trên các lĩnh vực hỗ trợ công tác quản lý, điều hành, đa dạng hóa dịch vụ thông minh, giao thông thông minh, du lịch thông minh, an ninh trật tự…

Trong đó có 8/17 dự án thành phần đã hoàn thành, như các dự án về xây dựng trường học thông minh với trang thiết bị hiện đại và hệ thống phần mềm dùng chung của ngành giáo dục; các dự án xây dựng bệnh viện thông minh (gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh).

Sự thành công đề án chính quyền điện tử và thành phố thông minh đã trở thành động lực quan trọng để Quảng Ninh thực hiện cải cách hành chính thành công. Tỉnh đã 3 năm liền (2017-2019) dẫn đầu về chỉ số PCI; đứng đầu bảng xếp hạng các chỉ số Par Index, SIPAS; đứng thứ 3 toàn quốc về chỉ số PAPI (năm 2016 còn xếp vị trí 62/63 tỉnh, thành trong nước), chỉ số ICT năm 2019.

Thực tế cho thấy, xây dựng chính quyền số tại Quảng Ninh có nhiều thuận lợi. Những năm qua, sự thành công của mô hình chính quyền điện tử và thành phố thông minh của tỉnh đã góp phần phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Có thể thấy rất rõ điều đó qua những kết quả quan trọng, như thực hiện gửi nhận văn bản điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền phi giấy tờ, cung cấp các dịch vụ công, chuyển đổi từ chính quyền quản lý sang phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *