Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CTTTg ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Ninh...

TBMK – Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CTTTg ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Ninh luôn chủ động, triển khai nhiều giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho DN.


Bên cạnh đẩy mạnh cải cách TTHC, tỉnh chỉ đạo tăng cường gặp gỡ, đối thoại với DN để nắm bắt khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Hơn 2 năm qua, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc trên 3.000 DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương sau khi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cộng đồng DN cũng quan tâm trả lời, giải quyết dứt điểm gần 600 kiến nghị của DN và tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ DN khởi nghiệp…

UBND tỉnh nghe Công ty CP Cải thiện môi trường Nhật Việt đề xuất triển khai công nghệ xử lý môi trường nước bằng bột thiên nhiên bakture của Nhật Bản tại các hồ điều hòa trên địa bàn TP Hạ Long.

Tỉnh cũng chú trọng nắm bắt thông tin, ý kiến, kiến nghị của DN, nhất là kiến nghị liên quan đến chất lượng điều hành, phục vụ của cơ quan nhà nước qua nhiều kênh khác nhau. Đặc biệt, năm nay là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh triển khai đánh giá chất lượng năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh thông qua bộ chỉ số DDCI. Phạm vi khảo sát được mở rộng so với các năm trước và dự kiến lấy ý kiến từ 4.500-5.000 DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, SXKD, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn. Năm nay, tỉnh lựa chọn thêm phân nhóm các DN mới thành lập trong năm 2017 và đầu năm 2018. Trong bộ chỉ số, tên chỉ số thành phần về “Tính năng động” được đổi thành chỉ số “Tính năng động, hiệu lực của hệ thống sở, ban, ngành và chính quyền địa phương”. Đồng thời, bổ sung một số câu hỏi thành phần về an ninh trật tự để phù hợp với phương pháp khảo sát của PCI năm 2018. Khảo sát DDCI năm nay sử dụng câu hỏi mở để tiếp thu ý kiến đóng góp, hiến kế của DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế, chính sách của tỉnh, cải thiện quy trình giải quyết TTHC và tinh thần, thái độ của các cấp chính quyền nhằm nâng cao chất lượng điều hành… Song song với đó, tỉnh đã tạo điều kiện để Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh làm tốt vai trò cầu nối với các DN. Thông qua Hiệp hội, tỉnh đã nhanh chóng nắm bắt nguyện vọng của cộng đồng DN một cách hệ thống và đưa ra những giải pháp để tháo gỡ cho nhiều DN có cùng vấn đề, trong cùng một thời gian…

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Quảng Ninh phát triển 25.000 DN, tuy nhiên, tính đến tháng 6/2018 tỉnh mới đạt 65,8%, con số này chưa đảm bảo kế hoạch đề ra… Quan điểm của tỉnh luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết, đặc biệt ưu tiên cho nhà đầu tư chiến lược với những dự án khả thi. Đối với DN địa phương, tỉnh luôn tạo điều kiện để các DN được đảm nhận nhiều công trình của tỉnh, trong đó ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, về cơ chế chính sách và phát triển DN…

                                                                                                            Liên Minh