(MK - ASEAN) - Thời gian qua, thành phố Hạ Long đã ưu tiên mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tập trung thu hút các nhà đầu tư, triển khai nhiều dự án mới. Với đầu mục công trình và diện tích GPMB tương đối lớn, công tác GPMB vốn rất phức tạp trong bối cảnh thị trường bất động sản ở thành phố hết sức sôi động, liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, quyền lợi của người dân...

Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long – ông Nguyễn Hữu Nhã cho biết: Để GPMB hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về mặt bằng sạch cho các dự án, bên cạnh các bước trong quy trình GPMB theo quy định của Nhà nước, thành phố thường xuyên rà soát, xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể đối với từng dự án, từng hộ dân thuộc dự án theo các mức độ từ khó đến dễ. Từ đó, chủ động có biện pháp áp dụng hiệu quả trong thu hồi đất, như thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai các quy hoạch, dự án; tích cực huy động sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị, phường, đoàn thể; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cơ chế chính sách, hiệu quả của các dự án, động viên thuyết phục người dân chấp hành tốt chính sách GPMB, bàn giao đất, tạo điều kiện cho các dự án được triển khai.

Thành phố cũng thường xuyên kiện toàn hồ sơ đối với các trường hợp vướng mắc; đánh giá, phân loại những tồn đọng, vướng mắc do cơ chế chính sách hay các nội dung khác, để đề ra các giải pháp quyết liệt đối với từng trường hợp cụ thể. Các trình tự, thủ tục được công khai, minh bạch, áp dụng đúng, đủ các chế độ bồi thường, hỗ trợ theo quy định; lựa chọn cán bộ GPMB có năng lực, trình độ, được trang bị đầy đủ kiến thức, am hiểu các chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước để giải đáp mọi ý kiến thắc mắc của người dân, đề xuất hướng giải quyết các vướng mắc… Trong quá trình triển khai, luôn có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các đơn vị thực hiện, công tác vận động, tuyên truyền được đẩy mạnh để thuyết phục người dân đồng thuận.

Lãnh đạo TP Hạ Long gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân trong quá trình GPMB

Để bám sát cơ sở, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã có nhiều buổi tham gia đối thoại với người dân, chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, vận động, giải thích cho người dân hiểu, thấy rõ lợi ích, cơ hội khi dự án hoàn thành. Với quan điểm khó khăn đến đâu giải quyết dứt điểm đến đó, không để một vài hộ dân làm ảnh hưởng đến hàng trăm hộ đã đồng thuận, ảnh hưởng đến kế hoạch, mục tiêu của thành phố, của tỉnh, những giải pháp tháo gỡ lần lượt được đưa ra theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Được biết, hiện nay Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hạ Long đang thực hiện GPMB 109 dự án, trong đó có 25 dự án trọng điểm, 31 dự án vốn ngoài ngân sách; với hơn 10.000 đơn vị, hộ dân liên quan. Tiêu biểu như các dự án: Tuyến đường nối từ cầu Cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh Đồng; cầu Cửa Lục 1, 3; cải tạo, chỉnh trang QL279; Khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh…

Với đầu mục công trình và diện tích GPMB tương đối lớn, công tác GPMB vốn rất phức tạp trong bối cảnh thị trường bất động sản ở thành phố hết sức sôi động, liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, quyền lợi của người dân…, đòi hỏi thành phố phải có những giải pháp, cách làm hiệu quả, đồng bộ, huy động được sự đồng thuận, niềm tin ủng hộ từ nhiều phía. Để triển khai các dự án, mặt bằng sạch luôn là mấu chốt, quyết định tiến độ hoàn thành.

Điển hình, các dự án cầu Cửa Lục 1, 3, đường nối từ cầu Cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh Đồng… là những dự án trọng điểm cần GPMB sớm, số hộ ảnh hưởng tương đối nhiều, có yếu tố phức tạp. Thành phố đã sớm thực hiện rà soát toàn bộ mặt bằng tuyến, tăng cường gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của các hộ dân; vận động, giải thích, làm rõ theo hướng công khai, minh bạch, áp dụng đúng, đủ các chế độ theo quy định; hỗ trợ tối đa chính sách để người dân sớm ổn định cuộc sống. Nhờ đó, dù đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhiều hộ dân đã bàn giao trước mặt bằng.

Đến nay, công tác GPMB các dự án cầu Cửa Lục 1, 3 đã cơ bản hoàn thành đúng thời hạn để nhà thầu tổ chức thi công kịp tiến độ, hoàn thành trong năm 2021.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *