(MK - ASEAN) - HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV xác định đầu tư công là động lực phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV vừa qua, đã ra nhiều Nghị quyết về quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư, xây dựng và sử dụng ngân sách cho đầu tư công trình lợi ích công.

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư 14 dự án đầu tư công, trong đó điều chỉnh 7 dự án thuộc lĩnh vực y tế; điều chỉnh gia hạn 1 năm đối với 3 dự án; điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, thời gian thực hiện đối với 2 dự án.

7 dự án thuộc lĩnh vực y tế gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh; Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái; Dự án đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm Bảo trợ tâm thần thuộc Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh; Dự án cải tạo nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu; Dự án đầu tư bổ sung cơ sở vật chất kết hợp với cải tạo và nâng cấp, mở rộng khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ; Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lão khoa tỉnh Quảng Ninh; Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đợt 3 trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Bao gồm: Danh mục 39 dự án, công trình thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 với tổng diện tích 1.102,16ha; Danh mục 14 dự án, công trình có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 26,27ha đất trồng lúa; 4 dự án công trình cần chuyển mục đích 5,69ha đất rừng phòng hộ; 1 dự án công trình cần chuyển mục đích 0,15ha đất rừng đặc dụng theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013; Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 5 dự án, công trình theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Lâm nghiệp năm 2017.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV điều chỉnh gia hạn 1 năm thời gian thực hiện đối với 3 dự án gồm: Nâng cấp một số ngầm tràn trên đường tỉnh 330, huyện Ba Chẽ; Dự án chợ trung tâm Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ; Dự án đường đấu nối đường tỉnh 326 với Quốc lộ 279 đoạn qua Cụm công nghiệp Hoành Bồ và trung tâm xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, thời gian thực hiện đối với 2 dự án là: Dự án đường từ nút giao Chợ Rộc đến nút giao Phong Hải, thị xã Quảng Yên – giai đoạn 1; Dự án đường nối Khu công nghiệp Cái Lân qua Khu công nghiệp Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn.

Các dự án đầu tư bằng ngân sách nói trên là các công trình tạo môi trường thu hút đầu tư tư và là động lực phát triển kinh tế, an sinh xã hội ở địa phương.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *