(MK – ASEAN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã hoạch định nhiều mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, trong đó có chương trình hành động xây dựng thành phố Móng Cái trở thành đô thị cửa khẩu kiểu mẫu.

Ngày 19/5, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm ước đạt 15,02%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tỷ trọng khu vực dịch vụ đạt 55,9%; khu vực công nghiệp, xây dựng đạt 35,2%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 8,9%.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại Đại hội

Thành phố hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng như: Được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại II, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận khu du lịch Trà Cổ là Khu du lịch quốc gia…

Bí thư Thành ủy Móng Cái Lê Văn Ánh khẳng định, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xây dựng thành phố Móng Cái theo mô hình thành phố thông minh, đô thị cửa khẩu kiểu mẫu

Trong chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thành phố Móng Cái hoạch định mục tiêu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đô thị hiện đại; nông thôn 55% xã đạt nông thôn mới nâng cao, có 20% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 100% dân đô thị được sử dụng dịch vụ nước sạch, 99% hộ ở nông thôn được sử dụng nước ngọt hợp vệ sinh. 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp nước thải và chất thải y tế được xử lý. Tỷ lệ độ che phủ rừng ở địa phương là 41% trở lên.

Những đề án, chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040, lập các quy hoạch phân khu trên cơ sở đồ án quy hoạch chung đã được duyện; lập và thực hiện chương trình phát triển đô thị, đề án phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025; đề án phát triển khu du lịch quốc gia Trà Cổ; đề án giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích có rừng; đề án phát triển và phát huy sản phẩm du lịch; đề án bảo vệ rừng ngập mặn với lợi thế khai thác từ rừng ngập mặn để phát triển du lịch; đề án mô hình thành phố thông minh giai đoạn 2019 – 2025; đầu tư cơ sở vật chất trường học đảm bảo các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 đến 2025; xây dựng 3 xã: Hải Xuân, Hải Tiến, Hải Đông lên phường; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2014 – 2020.

Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025, quyết nghị xây dựng Móng Cái theo mô hình thành phố thông minh là trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch cảng biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh, một đô thị cửa khẩu kiểu mẫu Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *