(MK - ASEAN) - Theo Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, chính thức từ ngày 1/1/2020, toàn bộ diện tích đất tự nhiên và dân số của xã Vĩnh Tân được sáp nhập vào thị trấn Cửa Tùng. Sau khi sáp nhập, thị trấn Cửa Tùng được mở rộng diện tích lên 10,47km2 , quy mô dân số 8.336 người.

Ngay sau khi hoàn thành công tác sáp nhập, Đảng bộ và chính quyền thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh nhanh chóng kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức và đi vào hoạt động ổn định. Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ đầu tiên mà thị trấn Cửa Tùng xác định cần phải thực hiện ngay đó là sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức. Nhiệm vụ này cũng được cấp ủy đảng và chính quyền nhấn mạnh mức độ quan trọng, bởi đây cũng là cơ sở để xây dựng đề án nhân sự cho Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng – ông Nguyễn Văn Phú cho biết: “Hiện nay, thị trấn đã kiện toàn đầy đủ bộ máy tổ chức đảm bảo về số lượng và đi vào hoạt động ổn định. Từ nay đến năm 2024 sẽ tiến hành sắp xếp, bố trí số lượng cán bộ dôi dư đảm bảo còn đúng 20 vị trí theo quy định. Đặc biệt, trên tinh thần lựa chọn những cán bộ có năng lực, trách nhiệm và tâm huyết, thị trấn cũng đã xây dựng đề án nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025”.

Thị trấn Cửa Tùng

Nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cũng được nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới. Cửa Tùng phấu đấu tạo việc làm cho từ 120-150 lao động; duy trì đạt chuẩn về y tế và chuẩn quốc gia về giáo dục tại các trường học; đưa tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97 % và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5% vào cuối nhiệm kỳ.

Các nhiệm vụ trọng tâm khác cũng được địa phương định hướng thực hiện như duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt về xây dựng đô thị loại 5; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, khai thác thủy, hải sản theo hướng bền vững gắn với xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm; tập trung phát triển lĩnh vực TTCN, thương mại, du lịch- dịch vụ…

Đặc biệt, trên lĩnh vực kinh tế, thị trấn Cửa Tùng chủ trương hình thành và phát triển từng vùng sản xuất. Cụ thể, vùng phía Đông chú trọng phát triển các ngành kinh tế biển, du lịch, đánh bắt thủy sản và hậu cần nghề cá với mục tiêu sản lượng bình quân hằng năm đạt 500 tấn. Phía Bắc và Đông Bắc phát triển các loại cây trồng, cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày, vùng chăn nuôi tập trung; trong đó gồm 150 ha cao su, 129 ha hồ tiêu. Duy trì 2 vùng trồng lúa trọng điểm và các vùng cây lấy hạt để đảm bao an ninh lương thực với mục tiêu đạt sản lượng 500 tấn/năm…

Bí thư Đảng ủy thị trấn Cửa Tùng – ông Nguyễn Quang Hưng cho biết: “Phát huy những lợi thế mới, Đảng bộ và Nhân dân toàn thị trấn quyết tâm xây dựng Cửa Tùng đạt chuẩn đô thị loại 5; đưa mức thu nhập bình quân của người dân đạt từ 70-75 triệu đồng/người. Với mục tiêu này, thị trấn Cửa Tùng lựa chọn 2 lĩnh vực mang tính đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 là huy động mọi nguồn lực trên địa bàn, vận động xã hội hóa kết hợp với ngân sách hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội gắn với chỉnh trang đô thị và tập trung phát triển thương mại dịch vụ- du lịch, đẩy mạnh xuất khẩu lao động để nâng cao thu nhập”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *