(MK - ASEAN) - Ngày 25/7 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ, Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị trao quyết định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) cho huyện Cam Lộ (Quảng Trị).

Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ trao quyết định đạt chuẩn NTM cho huyện Cam Lộ

Theo đó, sau gần 9  phấn đấu, nỗ lực thực hiện Chương trình xây dựng NTM, tính đến năm 2019 huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã có 8/8 xã đạt chuẩn NTN chiếm tỉ lệ 100%. Địa phương này cũng đã huy động được hơn 3000 tỉ đồng để thực các tiêu chí NTM, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tỉ lệ hộ nghèo đạt tỉ lệ hộ nghèo còn 3,57%. Thu nhập bình quân đầu người của huyện Cam Lộ đạt gần 50 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, với nguồn vốn huy động được, huyện Cam Lộ đã hoàn thành nhựa hóa 100% tuyến đường trục xã đến trung tâm huyện, đường liên xã với tổng chiều dài gần 125km; 24/24 trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn.

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng NTM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *