(MK - ASEAN) - Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị vừa có cuộc làm việc với chủ đầu tư Dự án Khu Bến cảng Mỹ Thủy là Công ty CP liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam về tình hình thực hiện dự án.

Dự án Khu Bến cảng Mỹ Thủy được tỉnh Quảng Trị trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng từ tháng 1/2019, với mục tiêu xây dựng khu bến cảng chuyên dung, phục vụ chủ yếu cho các cơ sở công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; kết hợp, thu hút lượng hàng quá cảnh cho Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây.

Đồ án quy hoạch Khu bến cảng Mỹ Thủy tỉnh Quảng Trị

Cuối tháng 2/2020, nhà đầu tư là Công ty CP liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án có quy mô rộng 685 ha, gồm 10 bến cảng phát triển theo 3 giai đoạn. Giai đoạn I (2018 – 2025) đầu tư 4 bến, với nguồn vốn gần 5.000 tỷ đồng, giai đoạn II (2026 – 2031) đầu tư 3 bến; giai đoạn III (2032 – 2036) đầu tư 3 bến. Tổng vốn đầu tư dự án là 14.234 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 2.143 tỷ đồng; vốn huy động và vốn khác là 12.091 tỷ đồng.

Được coi là dự án trọng điểm, hứa hẹn tạo đột phá trong thu hút đầu tư… – Tuy nhiên, thời gian qua, dự án vẫn chưa hoàn thiện nhiều thủ tục đầu tư quan trọng như chưa hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép xây dựng.

Cho đến thời điểm này, nhà đầu tư vẫn không có giải pháp, kế hoạch thực hiện phù hợp để đẩy nhanh tiến độ và chưa đề xuất giải pháp, kế hoạch phù hợp để giải quyết vấn đề trên.

Theo nhận định từ phía chính quyền tỉnh Quảng trị, một trong những nguyên nhân khiến việc triển khai Dự án bị chậm trễ là sự hạn chế về năng lực của nhà đầu tư.

Những lý do trên đã hội đủ điều kiện để tỉnh Quảng Trị dừng việc thực hiện Dự án đối với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật và trình Thủ tướng, các bộ, ngành chọn nhà đầu tư khác có đủ năng lực để thực hiện Dự án.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *