(MK - ASEAN) - Vừa qua, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã triển khai chương trình cho vay ưu đãi, tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường năm 2021.

Theo đó, các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường được vay từ quỹ số tiền tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án, áp dụng mức cho vay không quá 36,6 tỷ đồng đối với một dự án và không quá 73,2 tỷ đồng đối với một chủ đầu tư.

Lãi suất cho vay từ 2,6-3,6%/năm cố định trong suốt thời gian vay; thời gian vay tối đa 10 năm.

Các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn liên hệ với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Được biết, từ khi thành lập đến nay, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam đã cho vay hơn 275 dự án, với tổng số vốn 2.654 tỷ đồng; tài trợ cho 62 dự án và hoạt động bảo vệ môi trường, với tổng số tiền 92,2 tỷ đồng.

Cùng với đó, Quỹ đã hỗ trợ giá điện gió nối lưới cho 5 dự án điện gió, với số tiền 86,6 tỷ đồng; trợ giá sản phẩm CDM (Điện gió Bình Thuận) với số tiền 67,6 tỷ đồng, hỗ trợ dự án và hoạt động CDM 3,1 tỷ đồng; thu lệ phí bán/chuyển CERS (Chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận) được 45,19 tỷ đồng; vận động tài trợ được 2,32 tỷ đồng, chi hỗ trợ từ nguồn vận động tài trợ 2,26 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, tính đến cuối năm 2018, Quỹ đã giải ngân 76% vốn cho vay với lãi suất ưu đãi ở 54 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đến cuối năm 2018, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã ký kết hợp đồng tín dụng đạt 379,99 tỷ đồng, giải ngân vốn vay đạt 324,77 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng hơn 33% so với năm 2017, thu hồi nợ gốc đạt 161,23 tỷ đồng. Tính trong giai đoạn từ năm 2010 – 2019, tốc độ tăng trưởng tín dụng của Quỹ đều tăng trên 10%/năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *