TBMK – Vừa qua, Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã tổ chức Phiên họp quý 2, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng Quản lý Quỹ đã tổ chức 2 phiên họp để giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại của Quỹ; tổng kết hoạt động của Quỹ theo mô hình cũ và chuyển giao mô hình hoạt động mới.

báo thời báo mêkong
Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Giang Hà Thị Minh Hạnh kết luận Tại phiên họp

Kết quả, Quỹ đã tiếp nhận 4 hồ sơ xin vay vốn của khách hàng đã giải ngân cho vay 3 khách hàng với tổng số tiền là 5.750 triệu đồng, thu lãi cho vay 6 tháng đầu năm số tiền 1.776 triệu đồng; thu hồi nợ vay đến hạn 12 dự án với tổng số tiền 16.702 triệu đồng, tổng dư nợ cho vay tính đến thời điểm 30.6 là trên 39 tỷ đồng.

Quỹ có tỷ lệ nợ xấu chiếm 15,6% so với tổng dư nợ, giảm so với quý I là 3%. Số dư bảo lãnh 6 tháng đầu năm là hơn 15 tỷ đồng, công tác kiểm tra sau bảo lãnh được tiến hành kịp thời đầy đủ. Doanh thu 6 tháng đầu năm của Quỹ đạt trên 3,2 tỷ đồng, thu lãi tiền gửi ngân hàng đạt hơn 1,1 tỷ đồng, thu lãi cho vay đầu tư đạt hơn 1,7 tỷ đồng, đạt 35,96% kế hoạch năm…

Kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các thành viên chủ động trong công tác phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tiếp cận, khai thác khách hàng, tìm kiếm dự án đầu tư để nâng cao doanh số hoạt động và phát triển các mặt nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, tích cực tìm kiếm giải pháp, tăng cường công tác thu hồi nợ vay đến hạn, nợ vay bắt buộc của Quỹ bảo lãnh và vốn ứng, thực hành tiết kiệm chi phí hoạt động, tăng doanh thu. Chủ động xây dựng Quy chế trích lập dự phòng rủi ro của Quỹ, khẩn trương xây dựng trình HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất…

                                                                                                      Thùy Chi