(MK - ASEAN) - Vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 765/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng đẳng Kỹ thuật Quảng Trị.

Theo quyết định này, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Trị và Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị. Trụ sở chính: số 179 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đào tạo trên 2 địa điểm: Thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và Số 18 Lê Lợi, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị là trường công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có nhiệm vụ: Đào tạo theo 03 cập trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghe cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ nâng cao chất lượng qua đào tạo; hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo, tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật.Hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; hoạt động theo Điều lệ trường Cao đẳng và quy định, của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung cam kết trong Đề án thành lập và chi được phép tuyển sinh sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *