(MK - ASEAN) - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cùng các cơ quan thẩm quyền vừa công bố kết luận thanh tra về hoạt động tài chính tại Trường tiểu học Trần Văn Ơn (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).

Mới đây, bà Nguyễn Thị Hồng Yến bị đình chỉ công tác hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn trong 90 ngày để phục vụ thanh tra các khoản thu, chi của trường trong nhiều năm qua.

Theo kết luận thanh tra của UBND quận Tân Bình, vào thời điểm công bố quyết định thanh tra, trường có cung cấp sổ sách, chứng từ kế toán theo yêu cầu của đoàn thanh tra, tuy nhiên các sổ kế toán không có chữ ký của hiệu trưởng và đóng dấu của trường.

Trong quá trình thanh tra, trường cung cấp thông tin, tài liệu không đúng số lượng và tiến độ mà Đoàn Thanh tra yêu cầu. Đến ngày 26/8/2020 đoàn thanh tra phải lập bảng kê chi tiết, tạm giữ chứng từ kế toán năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020, bản gốc do bộ phận tài chính của trường thu thập được làm cơ sở kết luận thanh tra.

Vì vậy, kết quả thanh tra là kết quả Đoàn Thanh tra đối chiếu các chứng từ gốc do đơn vị cung cấp với số tài liệu do kho bạc nhà nước, các ngân hàng mà trường có giao dịch, phòng Tài chính – kế hoạch quận và các đơn vị liên quan cung cấp.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).

Cụ thể, kết luận thanh tra cho thấy, bà Nguyễn Thị Hồng Yến – Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Văn Ơn vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý điều hành hoạt động tài chính tại trường, khi bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 735 triệu đồng.

Bà Yến vi phạm việc quản lý, sử dụng các khoản thu để ngoài sổ sách kế toán như khoản thu sổ liên lạc điện tử, khoản thu bảo hiểm y tế, Anh văn tự chọn, các nguồn thu thỏa thuận… và chỉ đạo để ngoài sổ sách kế toán đối với khoản thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn học sinh, với tổng số tiền nêu trên.

Trong các khoản chi tiêu nội bộ, bà Yến cũng có nhiều khoản chi không đúng trong việc chi tiền lương cho nhân viên, phụ cấp trách nhiệm cho nhân viên thư viện. Việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi trong trường cũng được kết luận là chưa phù hợp, như chi tiền tổ chức ngày giỗ liệt sĩ Trần Văn Ơn, giỗ tổ Hùng Vương…

Trong năm 2019, trường thanh lý một số tài sản, nhưng kế toán không nhập vào nguồn thu của trường. Hiện trường vẫn giữ tiền thừa và để ngoài sổ sách kế toán từ những khoản thu: về thu hộ, chi hộ; thu tiền học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài; tiền kỹ năng sống với hơn 72 triệu đồng, trong đó có những khoản tiền thừa từ năm học 2015-2016 đến nay chưa trả lại phụ huynh…

Về biện pháp xử lý, Thanh tra kết luận, bà Nguyễn Thị Hồng Yến có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước hơn 11 triệu đồng ký duyệt chứng từ 2 lần, chi phụ cấp trách nhiệm công tác thư viện không đúng, chi tiền làm thêm giờ dư, không sử dụng đúng quỹ mục đích khen thưởng.

Ngoài ra, nộp cho trường 58 triệu đồng vào nguồn thu quỹ sự nghiệp do quyết định chi âm khoản vệ sinh bán trú, chi âm nước uống, hoàn trả cha mẹ học sinh khoản thu Chương trình kỹ năng sống.

Còn bà Huỳnh Thị Kim Phương, nguyên kế toán và bà Tô Thị Thanh Tâm thanh toán cho đơn vị mua phần mềm thư viện, nộp hoàn tiền tạm ứng cho trường, hoàn trả cha mẹ học sinh với tổng số tiền gần 90 triệu đồng…

Cùng với đó, Thanh tra quận Tân Bình yêu cầu bà Nguyễn Thị Hồng Yến có trách nhiệm tiếp tục cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến thu, quản lý, sử dụng các khoản thu để ngoài sổ sách kế toán.

Quận giao Thanh tra quận phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ số tiền bà Yến để ngoài sổ sách, gây thiệt hại cho đơn vị kế toán của trường. Sau khi có kết luận (xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự), sẽ áp dụng hình thức kỷ luật đối với bà Yến và các cá nhân có liên quan. Trường hợp đủ cơ sở chuyển cơ quan điều tra để kiến nghị khởi tố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *