MK-ASEAN) – Tại Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương tổ chức ngày 25/1 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Đồng Xanh (thành phố Hải Dương), 02 sản phẩm của Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Hải Dương vinh dự được trao giấy chứng nhận OCOP đạt thứ hạng 4 sao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Vương Đức Sáng trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho Giám đốc Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Hải Dương (bên trái)

Cụ thể 02 sản phẩm bao gồm: HD Kids và Tỏi Kinh Môn HD Plus. Giấy chứng nhận xếp hạng sao OCOP do UBND tỉnh Hải Dương cấp và có giá trị trong thời hạn 36 tháng.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương đã trao tặng Giấy khen cho Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Hải Dương vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và triển khai thực hiện đề án OCOP năm 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương tham quan điểm trưng bày sản phẩm OCOP của Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Hải Dương tại hội nghị

Trước đó, ngày 30/12/2020, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 4025/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương” năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên đối với 60 sản phẩm của 31 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh gồm 36 sản phẩm 3 sao và 24 sản phẩm 4 sao; trong đó có sản phẩm HD Kids và sản phẩm Tỏi Kinh Môn HD Plus của Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Hải Dương.

Được biết, năm 2020 là năm đầu tiên Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Hải Dương tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của tỉnh Hải Dương với 02 sản phẩm HD Kids, Tỏi Kinh Môn HD Plus và đều đạt thứ hạng 4 sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *