(MK - ASEAN) - Vừa qua, sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra một loạt các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, thực phẩm nằm trong đề án dự án "Nâng cao năng suất, chất lượng" trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành đến thăm và kiểm tra 10 doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh bao gồm: Mắc-ca Việt (Hòa Trung – Di Linh), Nông sản Trình Nhi (Phú Hội – Đức Trọng), Cà phê Tám Trình (Gia Lâm – Lâm Hà), Thực phẩm Bông Mai (Dran – Đơn Dương), Doanh nghiệp Dương Thảo (Lạc Thiện – Đơn Dương), Thực phẩm Lâm Đồng – Ladofoods (Xuân Trường – Đà Lạt), HTX Thủy canh Việt (Phường 9 – Đà Lạt), The Bitter Cacao, Cây giống Cao Nguyên (Phường 11 – Đà Lạt), Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Phương (Phường 5 – Đà Lạt).

Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến để cải thiện năng suất chất lượng nông sản, thực phẩm

Trong quá trình kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp đã áp dụng theo đúng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến đối với từng lĩnh vực sản xuất, từ đó đã có những chuyển biến rõ rệt trong việc: bố trí mặt bằng hiệu quả, tránh lãng phí thời gian, không gian, diện tích; xây dựng và duy trì môi trường làm việc hiệu suất cao, an toàn, ngăn nắp, kỷ luật; phát triển nông nghiệp hữu cơ, tạo ra nông sản an toàn, không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật độc hại, không dùng thuốc kích thích tăng trưởng; hạ giá thành và nâng cao chất lượng nông sản; sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn lực sản xuất nông nghiệp; bảo vệ cảnh quan, môi trường. 

Bên cạnh đó, nhờ có sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình của các cán bộ làm công tác khoa học, công nghệ của tỉnh đã giúp các doanh nghiệp nhận thức sâu sắc về việc nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, thực phẩm. Từ đó, thực hiện nghiêm túc, áp dụng đủ các bước, đúng quy trình theo Hệ thống quản lý chất lượng và công cụ phù hợp với từng doanh nghiệp. 

Nhờ vậy, các doanh nghiệp tham gia dự án đã không ngừng phát triển quy mô, sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vì sức khỏe người tiêu dùng, khẳng định thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *