(TBMK) - Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm và xem công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng trong việc thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cải cách chế độ công vụ, công chức. Cụ thể, Sở TN&MT đã xây dựng quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với tất cả các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, trong đó có các thủ tục về Đăng ký sở hữu tài sản sau hoàn công và đăng ký quyền sử dụng đất.

Bằng việc thực hiện niêm yết công khai 100% các TTHC lĩnh vực đất đai tại Văn phòng Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai, Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở, trang mạng xã hội của Sở, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, để người dân và doanh nghiệp chủ động tiếp cận, nắm bắt thông tin liên quan đến TTHC về đất đai, môi trường. Nhờ vậy, không chỉ được rút ngắn về thời gian, chất lượng giải quyết các TTHC trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường cũng có nhiều chuyển biến và hiệu quả nâng lên rõ rệt, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn các yêu cầu của cá nhân và tổ chức trong công việc.

Mặt khác, Sở cũng thường xuyên rà soát các TTHC theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức. Hiện một số TTHC có tần suất giao dịch cao như thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều đã được cắt giảm hơn 50% thời gian giải quyết; đặc biệt, thực hiện giảm thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu xuống còn 7 ngày. Thông qua đó, góp phần xóa bỏ những rào cản, cũng như cắt giảm một số TTHC còn rườm rà, chồng chéo, giảm thời gian đối với các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư…

Trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh khẳng định, sẽ tăng cường thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai và môi trường. Hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường, triển khai tích cực dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, tích cực tổ chức các chương trình đối thoại trực tiếp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho nhà đầu tư trong tiếp cận thông tin về tài nguyên và môi trường.