Ông Lèng Văn Chiến - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn vừa ký ban hành Thông báo hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch không nung của Hợp tác xã (HTX) Gia Nguyễn.

Thông báo hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch không nung của HTX Gia Nguyễn của Sở Xây dựng Bắc Kạn.

Trước đó, dư luận và bạn đọc tại Bắc Kạn rộ lên thông tin về việc nhà thầu thi công công trình mở rộng nhà lớp học 2 tầng, hoàn thiện hàng rào và hạ tầng kỹ thuật tại trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn đã đưa vào sử dụng loại gạch không đảm bảo như quy định của tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, doanh nghiệp không sử dụng gạch không nung bê tông cốt liệu tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, mà dùng loại gạch không nung được sản xuất từ vật liệu tái chế từ rác thải xây dựng, trộn lẫn với đất đá.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, mới đây, Sở Xây dựng Bắc Kạn đã tiến hành kiểm tra đột xuất trong quá trình thi công xây dựng đối với công trình mở rộng nhà lớp học 2 tầng, hoàn thiện hàng rào và hạ tầng kỹ thuật tại trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn thuộc “Dự án dạy nghề tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II” (VIE/034).

Trên cơ sở kiểm tra vật liệu tại hiện trường xây lắp công trình, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các hồ sơ liên quan đến vật liệu được sử dụng; đối chiếu với Biên bản chấp thuận nguồn vật liệu và Biên bản nghiệm thu vật liệu sử dụng vào công trình được lập giữa chủ đầu tư và các đơn vị liên quan không thể hiện rõ được chủng loại vật liệu, quy cách và đặc tính kỹ thuật của vật liệu; đồng thời các thông tin về nguồn gốc, xuất xứ vật liệu cũng không rõ ràng.

Về nội dung liên quan đến gạch của HTX Gia Nguyễn, Sở Xây dựng Bắc Kạn khẳng định: Đối chiếu với QCVN 16:2017/BXD thì tất cả các loại vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị nói chung và sản phẩm gạch bê tông của HTX Gia Nguyễn nói riêng đủ điều kiện đưa vào sử dụng cho công trình xây dựng khi thực hiện đầy đủ và đáp ứng điều kiện về quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất và bảo đảm các điều kiện về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Sau khi xem xét lại ngày 04/9/2019 Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Thông báo số 1344/TB-SXD về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của HTX Gia Nguyễn như sau:

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 1434/TB-SXD ngày 24/9/2018 của Sở Xây dựng Bắc Kạn cho sản phẩm tại Quyết định số 04004-QRCM-2/QĐ-CNSPHQ ngày 27/8/2019 của Cty CP Chứng nhận và kiểm định VINACONTROL do HTX Gia Nguyễn đề nghị.

Lý do hủy bỏ: Tổ chức công bố hợp quy kê khai tên sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng không phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Bảng 1, phần 2, QCVN16:2017/BXD. Đồng thời, tên sản phẩm không đúng quy định tại Điều 1, Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

Công trình xây dựng tại trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn sử dụng sản phẩm gạch không nung của HTX Gia Nguyễn.

Có thể nói, việc Sở Xây dựng Bắc Kạn hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch không nung của HTX Gia Nguyễn là kịp thời và thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng.

Tuy nhiên, sau hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch không nung của Hợp tác xã Gia Nguyễn, nhiều người lo ngại về chất lượng của các công trình đã và đang sử dụng sản phẩm này, cụ thể như công trình mở rộng nhà lớp học 2 tầng, hoàn thiện hàng rào và hạ tầng kỹ thuật tại trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn đã được dư luận phản ánh.

Vì vậy, rất mong cơ quan chức năng của địa phương tiếp tục vào cuộc, rà soát các công trình đã và đang sử dụng sản phẩm gạch không nung của HTX Gia Nguyễn để có thể đánh giá mức độ ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ công trình xây dựng, tạo niềm tin cho người sử dụng và khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *