(TBMK) - Thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nhân dịp đầu năm mới 2020, phóng viên Thời báo Mê Kông (https://mekongsean.vn) đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương.

Ông Nguyễn Văn Đoàn – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương

*Thưa ông, ông có thể cho biết những nét nổi bật về công tác quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian qua?

– Ông Nguyễn Văn Đoàn: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương và các chương trình hành động, đề án, kế hoạch, trong giai đoạn vừa qua, công tác quy hoạch và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị – nông thôn đã được tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tích cực trên diện rộng cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra. Một số đồ án quy hoạch mang tính tổng thể, chiến lược rất quan trọng đã được lập như: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Hải Dương đến năm 2020; Quy hoạch chung đô thị Chí Linh, đô thị Kinh Môn và một số thị trấn huyện lỵ; Quy hoạch xây dựng một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch Khu đô thị, khu dân cư mới… Bên cạnh đó, ngành đã và đang lập Quy hoạch xây dựng vùng các huyện: Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Thanh Miện, Thanh Hà, Tứ Kỳ.

Hiện tại, Hải Dương cũng đã cơ bản lập xong Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành, lĩnh vực như: đất đai, giao thông, công nghiệp; các quy hoạch chuyên ngành như: Quy hoạch hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh…

Về công tác Quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM), đến năm 2014 đã có 100% số xã trên địa bàn tỉnh được phê duyệt quy hoạch; Đến nay đã có thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Cẩm Giàng đạt tiêu chí huyện NTM.

Nhìn chung, công tác quy hoạch xây dựng đã được triển khai thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển; Chất lượng công tác lập quy hoạch có tính khả thi, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; là cơ sở pháp lý cho chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

*Về công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của Sở Xây dựng, ông đánh giá như thế nào về quá trình triển khai, kết quả đã đạt được?

– Ông Nguyễn Văn Đoàn: Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Hải Dương về cải cách hành chính (CCHC), Sở Xây dựng Hải Dương đã tổ chức triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Các quy định, quy chế hoạt động của cơ quan đã từng bước được hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Những thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được đơn giản hóa đáng kể cả về số lượng, thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan được đẩy mạnh. Đặc biệt, các TTHC được cải cách cơ bản theo hướng đơn giản hóa tỷ lệ giảm chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết TTHC…

Tính đến hết 30/11/2019, Sở đã tực hiện tiếp nhận 1.946 hồ sơ; đã giải quyết 1.892 hồ sơ theo đúng quy định, không có hồ sơ quá hạn; 54 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn. Trong đó, lĩnh vực Cấp phép xây dựng cho các doanh nghiệp (DN) luôn trước hạn trung bình từ từ 15-20 ngày so với quy định… Kết quả đó đã góp phần để Sở Xây dựng hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, đóng góp vào cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Thành phố Hải Dương – Đô thị văn minh, hiện đại, xứng tầm với đô thị được Chính phủ phê duyệt

*Để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, ông có thể cho biết một số giải pháp mà Sở Xây dựng Hải Dương thực hiện?

– Ông Nguyễn Văn Đoàn: Hướng tới việc hỗ trợ DN, người dân, Sở Xây dựng đã sớm thực hiện công tác cải cách TTHC và là một trong những cơ quan đầu tiên của tỉnh Hải Dương áp dụng thí điểm mô hình “một cửa”. Đến nay, mô hình này được đưa về Trung tâm hành chính công của tỉnh đã thực sự phát huy tác dụng, giúp cho người dân, DN dễ dàng tiếp cận và thực thi các TTHC theo quy định của pháp luật. Thời gian giải quyết các TTHC tại Sở Xây dựng luôn đảm bảo đúng và trước hạn theo giấy hẹn, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Ngoài ra, Sở thường xuyên cập nhật và đăng tải công khai các TTHC, văn bản pháp lý và thông tin quan trọng khác trên Cổng thông tin điện tử của Sở; đăng tải công khai năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn. Sở cũng chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý…

Thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa trong việc hỗ trợ người dân và DN, Sở đề ra những nhiệm vụ sau: Tập chung nâng cao hiệu quả công tác CCHC và nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trước công việc được giao. Tạo dựng môi trường đầu tư trong lĩnh vực xây dựng tốt nhất đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư tại tỉnh.

Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch tỉnh, vùng tỉnh, vùng huyện… Quy hoạch hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị động lực, khu vực kinh tế trọng điểm, đảm bảo tích hợp đồng bộ các lĩnh vực, ngành nghề kinh tế. Xây dựng đồ án quy hoạch phát triển các đô thị theo hướng đô thị thông minh, hiện đại, hạ tầng đồng bộ; đảm bảo đô thị có nhiều không gian công viên, cây xanh, diện tích mặt nước, công trình công cộng. Chú trọng quy hoạch, xây dựng TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các thị trấn trong tương lai xứng tầm với cấp đô thị được duyệt.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt công tác quản lý xây dựng, trật tự xây dựng; công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản, quản lý vật liệu xây dựng, quản lý kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật đô thị – nông thôn. Tiếp tục tham mưu xây dựng, nâng cấp các đô thị, phấn đấu Hải Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai và 3 thị trấn: Gia Lộc, Sặt (huyện Bình Giang), Thanh Miện (huyện Thanh Miện) lên thị xã trước năm 2025.

Trân trọng cảm ơn ông!

2 BÌNH LUẬN

  1. Hy vọng HD sẽ có nhiều hơn những khu đô thị xanh, sạch, đẹp… và là điểm đến hấp dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *