(TBMK) - Với những nguồn nội lực đa dạng trên địa bàn huyện, kết hợp với các nguồn đầu tư của thành phố và sự hỗ trợ từ một số quận nội thành, huyện Sóc Sơn chủ trương gắn xây dựng nông thôn mới (NTM) với quy hoạch khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn, phấn đấu về đích NTM trong năm 2019…

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn và Thành phố thăm gian hàng trưng bày tại huyện

Sau 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân”, đến nay, huyện Sóc Sơn đã có 20/25 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã còn lại đạt và cơ bản đạt từ 15 – 17 tiêu chí. Diện mạo nông thôn vùng bán sơn địa này ngày càng đổi thay tích cực.

Hiện nay ở Sóc Sơn, 95,4% đường trục thôn, liên thôn; 90,6% đường ngõ xóm; 79,4% kênh mương được kiên cố hóa. 95% rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn được thu gom, vận chuyển trong ngày. 99% hộ dân dùng nước sạch hợp vệ sinh, trong đó 40% được sử dụng nước sạch…

Đáng chú ý, về giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp, Sóc Sơn đã đạt gần 275 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, hiện đã đạt khoảng 44 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm qua các năm, hiện còn 1,8% theo chuẩn nghèo đa chiều. 92% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên. Chất lượng y tế, giáo dục, đời sống văn hóa được nâng lên…

Được biết, bước chuyển biến trên có được một phần quan trọng đến từ nguồn lực đầu tư lớn của thành phố. Cụ thể, trong 10 năm qua, thành phố đã quan tâm, hỗ trợ huyện Sóc Sơn gần 677 tỷ đồng; ngân sách huyện, xã và vốn lồng ghép thực hiện Chương trình xây dựng NTM cũng đạt gần 2.100 tỷ đồng. Đặc biệt, huyện đã huy động được từ nguồn xã hội hóa gần 1.200 tỷ đồng và nhận được 91,5 tỷ đồng hỗ trợ từ các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng và Ba Đình, để góp phần hiện thực hóa các mục tiêu NTM…

Trong xây dựng NTM, Sóc Sơn tích cực dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chất lượng cao. Huyện đã xây dựng được 7 thương hiệu, hình thành 9 chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản… Năm 2019, huyện Sóc Sơn phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM tại 100% số xã và đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, trong quá trình xây dựng NTM, huyện Sóc Sơn cần đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết và đề án xây dựng NTM của các xã gắn với quy hoạch khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn. Quan tâm nhiều hơn tới bảo vệ môi trường nông thôn, thực hiện tốt trật tự, văn minh đô thị ở thị trấn. Củng cố, đổi mới hoạt động của các hợp tác xã và phát triển đa dạng các hình thức hợp tác ở nông thôn để tạo điều kiện khuyến khích các HTX hoạt động theo Luật HTX 2012.

Cùng với đó, phải xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở (nhất là thôn, làng, cụm dân cư) trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. Tập trung giải quyết dứt điểm, thấu đáo các vụ việc khiếu nại tố cáo, mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân để hạn chế tối đa khiếu kiện tập trung đông người, kéo dài và vượt cấp theo tinh thần Chỉ thị 15 và Đề án 08 của Thành ủy Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *