(MK – ASEAN) – Trong 2 năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã tích cực xây dựng 4 chuỗi liên kết giá trị sản phẩm trên cây vú sữa, xoài, bưởi, nhãn xuất khẩu sang thị trường EU, Mỹ…

Vú sữa Sóc Trăng xuất khẩu sang Mỹ.

Đến mùa trái chín năm nay, Sóc Trăng xây dựng 9 vùng trồng được cấp mã code với diện tích trên 320 ha của 350 hộ nhà vườn trên các loại cây vú sữa, xoài, nhãn, bưởi để liên kết công ty xuất khẩu.

Các HTX nông nghiệp SX trái cây đặc sản trong vùng dự án trên địa bàn 2 huyện Kế Sách và Cù Lao Dung.

Kết quả từ tháng 11/2018 đến nay đã ký hợp đồng và liên kết tiêu thụ sản phẩm với các công ty xuất khẩu gần 100 tấn trái cây với giá bán cao hơn giá thị trường nội địa từ 16.000-18.000 đ/kg.

Bưởi Năm Roi bán 60.500 đ/kg, cao hơn 2.000-5.000 đ/kg. Riêng các HTX SX vú sữa liên kết với các công ty, doanh nghiệp bán thị trường trong nước được gần 50 tấn, giá cao hơn từ 5.000-15.000 đ/kg.

Theo Ban quản lý Dự án Cây ăn trái đặc sản Sóc Trăng, trong năm 2020 tỉnh tiếp tục duy trì 9 vùng trồng và 4 chuỗi liên kết giá trị sản phẩm. Trong đó dự kiến xây dựng 2 chuỗi liên kết giá trị sản phẩm trên cây bưởi, nhãn.

Bên cạnh đó, xây dựng 4 vùng trồng đạt tiêu chuẩn cấp mã code trên 80 ha cho các HTX trong vùng dự án đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu cho các loại trái vú sữa, xoài, nhãn, bưởi… xuất sang Châu Âu và Mỹ…

Hiện, tỉnh Sóc Trăng tạo điều kiện cho Công ty TNHH Đầu tư SX phát triển nông nghiệp VINECO và Công ty Chánh Thu khảo sát vùng trồng và liên kết tiêu thụ xoài Cát Chu tại HTX Nông nghiệp An Phát ở huyện Cù Lao Dung, bưởi Năm Roi tại HTX Bưởi Thành Công ở huyện Kế Sách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *