Giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh Sơn La đề ra 6 mục tiêu cấp nước an toàn, gồm: Bảo đảm duy trì áp lực cấp nước, cung cấp ổn định, đủ lượng nước và đảm bảo chất lượng nước cấp. Có giải pháp đối phó sự cố bất thường và các nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, cung cấp nước sạch.

TBMK – Để nâng tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch toàn tỉnh đạt 93% năm 2020, UBND tỉnh Sơn La đã giao Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Công ty CP Cấp nước Sơn La cùng các sở, ngành có liên quan triển khai Kế hoạch cấp nước an toàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020.


Theo đó, giai đoạn 2018 – 2020, tỉnh Sơn La đề ra 6 mục tiêu cấp nước an toàn, gồm: Bảo đảm duy trì áp lực cấp nước, cung cấp ổn định, đủ lượng nước và đảm bảo chất lượng nước cấp. Có giải pháp đối phó sự cố bất thường và các nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, cung cấp nước sạch. Nâng tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch toàn tỉnh đạt 93% năm 2020. Tỷ lệ nước thất thoát giảm còn 16%…

Các nội dung chủ yếu của việc triển khai cấp nước an toàn, gồm: Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống cấp nước tại địa bàn các đô thị; xác định, phân tích và đánh giá mức độ nguy cơ, rủi ro với hệ thống cấp nước. Từ đó, có biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục rủi ro phù hợp…

Trừ nhà máy nước thành phố, công nghệ xử lý nước tại các chi nhánh nước đều xây theo công nghệ cũ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ không bền vững (Ảnh: Nhà máy nước TP Sơn La)

Trong đó, riêng ở địa bàn thành phố Sơn La, sẽ xây dựng hồ dự trữ nước thô; đầu tư nâng công suất nhà máy Nậm La giai đoạn I từ 2.500 lên 5.000m3/ngày đêm. Đầu tư các tuyến đường ống liên thông giữa các hệ thống cấp nước để tăng cường năng lực cấp nước của từng hệ thống và hỗ trợ lẫn nhau. Cải tiến quy trình công nghệ xử lý nước hiện đại, thân thiện với môi trường, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới về xử lý nước trong điều kiện suy thoái chất lượng nguồn nước, trong đó, nghiên cứu áp dụng tiến bộ trong xử lý nước có độ cứng cao và nguồn nước bị ô nhiễm nước thải từ sản xuất cà phê…

Kinh phí thực hiện cấp nước an toàn giai đoạn 2018 – 2020, dự kiến khoảng hơn 31 tỷ đồng, huy động từ ngân sách nhà nước; nguồn kinh phí tính vào chi phí hợp lý trong chi phí sản xuất chung trong giá thành sản xuất tiêu thụ nước sạch hàng năm và từ nguồn vốn của đơn vị cấp nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Ly Sơn