(TBMK) – Ngày 17/2, huyện Bắc Yên (Sơn La) tổ chức công bố đồ án tỷ lệ 1/2.000 quy hoạch phân khu di tích Hang A Phủ xã Hồng Ngài.

Hang A Phủ, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên

Theo đồ án, Khu di tích Hang A Phủ được quy hoạch với quy mô diện tích lập quy hoạch trên 30 ha tại bản Hồng Ngài và Hang A Phủ, gồm các phân khu chức năng, như: Khu di tích Hang A Phủ; dịch vụ du lịch, đón tiếp hướng dẫn, cung cấp thông tin, giao lưu văn hóa – thương mại; lưu trú du lịch với các Homestay của người dân địa phương; các điểm cắm trại, trồng rừng; vệ sinh công cộng, bến bãi, đầu mối giao thông, hạ tầng…

Việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu di tích Hang A Phủ sẽ góp phần định hướng, tạo điều kiện cho nhà đầu tư và người dân địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *