TBMK – Từ ngày 15/8 đến ngày 15/9/2018, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La thực hiện thí điểm đổi vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật lấy thực phẩm như mì chính, dầu ăn và đường ở 6 huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Thành phố và đã thu về được 8 tấn vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật.


 Thông qua Chương trình, giúp nông dân ở các xã nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường và xây dựng nền nông nghiệp an toàn, bền vững, đủ tiêu chuẩn tiêu thụ, xuất khẩu nông sản.

thời báo mêkong

Tại các xã, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La đã tổ chức tuyên truyền về trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, đúng địa điểm được quy định; hướng dẫn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp để phát huy hiệu quả bảo vệ cây trồng, môi trường và an toàn nông sản, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thùy Chi