(TBMK) – Trong 10 tháng năm 2018, tỉnh Sơn La đã thành lập mới 338 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc. Hiện, trên toàn tỉnh có 2.405 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 29.437 tỷ đồng.


thời báo mêkong

Các doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tạo việc làm cho 65.830 lao động, đóng góp vào ngân sách 353 tỷ đồng tiền thuế. Có được kết quả trên là nhờ các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về cấp phép đầu tư, điều chỉnh dự án, cấp phép xây dựng; tư vấn, thông tin về cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Sơn La.

Thùy Chi