(MK - ASEAN) - Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng sản xuất công nghiệp của tỉnh Sơn La vẫn cơ bản duy trì ổn định. Đây là những kết quả thỏa đáng, với sự chung sức, vượt khó không ngừng của ngành Công thương, cũng như các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh.

Ngày 19/1, Sở Công Thương Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tại Hội nghị, số liệu báo cáo của Sở Công thương tỉnh Sơn La cho biết: Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn cơ bản duy trì ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,5% so với năm 2019. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 21.606 tỷ đồng (theo giá hiện hành). Hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu đã phát huy hiệu quả thiết thực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2020 ước đạt 20.217 tỷ đồng; đã xuất khẩu 16 sản phẩm nông sản sang thị trường 14 nước, tổng giá trị hàng hóa nông sản của tỉnh tham gia xuất khẩu đạt 112 triệu USD. Hoàn thành cấp điện cho 17.540 hộ tại 333 thôn/bản, thuộc 66 xã của 11 huyện trên địa bàn, góp phần nâng tỷ lệ hộ được sử dụng điện từ 86,7% (năm 2015) lên 97,5% (năm 2020), hoàn thành chỉ tiêu cấp điện nông thôn do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra…

Hướng tới năm công tác 2021, ngành Công thương Sơn La xác định: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác, phát huy tiềm năng và nâng cao giá trị gia tăng các ngành công nghiệp thế mạnh của địa phương.

Cùng với đó, tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, triển khai phương án sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10% so với năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 24.200 tỷ đồng; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu 160 triệu USD; 98% số hộ được dùng điện sinh hoạt.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La – ông Lê Hồng Minh đánh giá cao những kết quả của ngành Công thương đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời đề nghị, Sở Công thương tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết, các giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển công nghiệp, thương mại. Huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình điện nông thôn, đảm bảo cấp điện an toàn ổn định. Thực hiện cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính theo hệ thống điện tử…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *