(MK - ASEAN) - Năm 2019, thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”, tỉnh Sơn La đã đánh giá, xếp hạng và cấp giấy chứng nhận cho 28 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, gồm 9 sản phẩm đạt 4 sao, 19 sản phẩm đạt 3 sao.

Năm 2020, Sơn La sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cấp 1 sản phẩm 4 sao lên 5 sao; ít nhất 5 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao và phát triển thêm 35 sản phẩm OCOP mới đạt 3 sao trở lên; triển khai thực hiện 1 mô hình làng văn hóa du lịch “Miền quê đáng sống” của đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn tại bản Pa Phách, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu; triển khai thực hiện phần mềm hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh, hệ thống chấm điểm và bộ nhận diện OCOP cấp tỉnh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *