(TBMK) – Ngày 12/1, ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đã chủ trì Hội nghị triển khai sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh, với sự tham dự của đại diện Bộ NN&PTNN, lãnh đạo tỉnh và các sở ngành ở tỉnh, cùng đại diện các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Sơn La có trên 350.000 ha đất sản xuất nông nghiệp; đất đai còn màu mỡ; nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau. Đây là lợi thế để phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, rau, hoa, dược liệu; chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, quy mô lớn và đa dạng hóa các sản phẩm nông sản hữu cơ mang tính đặc trưng của địa phương.

Phát huy tiềm năng và lợi thế, tỉnh Sơn La đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ.

Đồng thời, xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn theo hình thức trang trại, vùng nông nghiệp hữu cơ đạt các tiêu chuẩn; kết nối sản xuất nông nghiệp hữu cơ với công nghiệp chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm. Cơ cấu lại hệ thống tổ chức sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã liên kết, ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản hữu cơ với nông dân.

Thời báo mêkong
Sản phẩm nông nghiệp an toàn của huyện Mai Sơn (Sơn La) trưng bày tại Hội nghị.

Năm 2019, tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp hữu cơ với 12 mô hình; trong đó xây dựng 10 mô hình sản xuất hữu cơ cho một số loại cây ăn quả, rau, cây chè với diện tích khoảng 72 ha tại các huyện: Mai Sơn, Phù Yên, Thuận Châu, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu và Thành phố; mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ tại huyện Mai Sơn; mô hình ủ phân hữu cơ tổng hợp, quy mô khoảng 12.000 tấn tại 12 huyện, thành phố…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Minh Hùng đề nghị các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố cần tập trung tuyên truyền phổ biến sâu rộng chủ trương, nhiệm vụ  triển khai phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ; hàng năm cân đối, bố trí nguồn vốn cho các chương trình, dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp hữu cơ…

Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Sơn La đầu tư sản xuất nông nghiệp hữu cơ phải phối hợp đồng hành từ khâu tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến đến khâu tiêu thụ sản phẩm…

Ly Sơn