(TBMK) - Trong 6 tháng đầu năm, T.X Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đã chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Nhờ vậy, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã hoàn thành ở mức cao.

Trong đó, thu ngân sách ước đạt 287,6 tỷ đồng, bằng 56,2% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt trên 310 nghìn tỷ đồng (chiếm 90,6% giá trị toàn tỉnh), bằng 55% kế hoạch, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Các sản phẩm chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ như: Dụng cụ y tế tăng 28%, đồ mộc thành phẩm tăng 18%, sữa các loại tăng 12%, may mặc tăng 8%, gạch lát nền tăng 15%…

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế công nghệ cao tại Nhà máy Phổ Yên 2 thuộc Công ty TNHH Mani Hà Nội, trụ sở tại xã Tân Hương (T.X Phổ Yên)

Trong những tháng cuối năm, T.X Phổ Yên xác định cùng chung tay khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm với 4 nhóm giải pháp chính.

Theo đó, Thị xã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ Nhà máy Điện tử Samsung. Đồng thời, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch gắn đầu tư đổi mới với bảo vệ môi trường.