(MK - ASEAN) - Cho đến thời điểm này, dịch Covid-19 ở nước ta tạm thời được khống chế. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, một số địa phương đã nới lỏng cách ly xã hội. Nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) cũng đã tái khởi động. 

Đây là niềm mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động sau thời kỳ “sống chậm” vì cách ly xã hội. Những địa phương thuộc nhóm có nguy cơ cao, như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng đã xây dựng kịch bản cho nhiệm vụ tái sản xuất sau khi dịch bệnh được khống chế. 

Theo lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, nếu tình hình khả quan như mấy ngày qua, có thể cuối tháng 4 này, thành phố sẽ đủ điều kiện đề nghị Chính phủ cho phép kích hoạt tái khởi động SXKD ở một số lĩnh vực. Đó là những tín hiệu lạc quan, là niềm vui của tất cả chúng ta, nhất là cộng đồng doanh nghiệp…

Với tinh thần chủ động, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các kịch bản, phương án, kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội sau dịch. Những nhiệm vụ cấp bách phải làm ngay là tháo gỡ khó khăn cho SXKD, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh và trật tự an toàn xã hội.

Sản xuất khẩu trang trong mùa dịch.

Ngay trong thời điểm này, việc tái khởi động SXKD trên một số lĩnh vực tại những địa phương đủ điều kiện chỉ mới dừng lại ở những phân khúc an toàn, quy mô nhỏ lẻ. Tuy nhiên, nếu dè dặt, thận trọng quá mức cũng lại kìm hãm cơ hội phục hồi và phát triển sản xuất. Để tái sản xuất hiệu quả, “chung sống an toàn với Covid-19”, đòi hỏi phải có sự đồng thuận, trách nhiệm xã hội của từng doanh nghiệp, đơn vị, địa phương.

Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, chuyên gia kinh tế, vấn đề mấu chốt hiện nay là trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, từng địa phương phải chủ động xác định, xây dựng cho được lộ trình tái khởi động sản xuất tiến tới bình thường hóa các hoạt động kinh tế khi dịch bệnh đã được khống chế hoàn toàn. Cần ưu tiên khôi phục lại những gãy đổ ở một số lĩnh vực, một số ngành chịu ảnh hưởng nặng nề trong thời gian qua.

Tại một số địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phương án xây dựng lộ trình tái sản xuất đã được chuẩn bị ngay trong giai đoạn thực hiện cách ly xã hội. Bằng việc tận dụng triệt để mạng lưới công nghệ thông minh, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động làm việc với ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và từng doanh nghiệp để nắm tình hình, nguyện vọng, lắng nghe đề xuất, kiến nghị, hiến kế giải pháp. 

Lộ trình cần những bước đi thận trọng, căn cơ. Cần tránh tư tưởng xả hơi, thỏa mãn, chủ quan hoặc tận dụng cơ hội dịch Covid-19 tạm lắng xuống để “lách luật”, tổ chức SXKD bằng mọi giá. 

Theo một số chuyên gia, muốn có lộ trình bài bản thì phải rà soát, phân loại doanh nghiệp, không chỉ theo ngành, lĩnh vực kinh tế mà phải tính đến cả quy mô, địa bàn, đặc thù hoạt động. Bất luận trong trường hợp nào, sản xuất cũng phải đi kèm với các biện pháp bảo hộ, phòng dịch chu đáo cho cả doanh nghiệp và cộng đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *