(MK-ASEAN) – Đến năm 2020, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt trên 7 triệu người, số lượt khám, chữa bệnh (KCB) BHYT tăng nhanh qua từng năm, chất lượng KCB được nâng lên và quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng…

Đây là thông tin tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội và Sở Y tế thành phố tổ chức ngày 24/9.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đến dự và chỉ đạo buổi lễ.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHYT giữa BHXH thành phố Hà Nội và Sở Y tế thành phố

Ông Nguyễn Đức Hoà, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội với địa bàn rộng, quy mô dân số lớn, là nơi tập trung nhiều bệnh viện đầu ngành của cả nước, số lượng bệnh nhân KCB BHYT lớn nên trong suốt quá trình triển khai thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn Thủ đô, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và của Thành uỷ, UBND thành phố, BHXH thành phố Hà Nội và Sở Y tế đã ký kết Chương trình phối hợp, kế hoạch, hướng dẫn liên ngành, cùng nhau phối hợp chặt chẽ và đạt được kết quả bước đầu như sau: Đối tượng tham gia BHYT ngày càng được mở rộng và tăng nhanh. Đến năm 2020, số người tham gia BHYT trên địa bàn đạt trên 7 triệu người; số lượt KCB BHYT tăng nhanh qua từng năm; chất lượng KCB được nâng lên và quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng.

Theo Quy chế phối hợp được ký kết giữa hai bên, BHXH thành phố Hà Nội và Sở Y tế thành phố chú trọng tăng cường phối hợp trong việc đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật BHYT; phối hợp tổ chức triển khai thực hiện chế độ BHYT; phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHYT; phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT.

Để cụ thể hóa Quy chế phối hợp, định kỳ hàng quý (từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 1,4,7,10), lãnh đạo Sở Y tê thành phố Hà Nội và lãnh đạo BHXH thành phố họp giao ban đánh giá các hoạt động trong quý, thống nhất chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh và định hướng giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chung của hai bên trong thời gian tiếp theo.

Đồng thời, hai bên cùng tổ chức hội nghị công tác KCB BHYT với các cơ sở KCB BHYT từ 1-2 lần/năm. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các biện pháp để kiểm soát chi phí KCB; sử dụng quỹ KCB BHYT hiệu quả; tăng cường phòng, chống gian lận, trục lợi Quỹ BHYT. Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện đấu thầu thuốc, phân bổ kinh phí  KCB BHYT hàng năm trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định. Tổ chức tuyên tuyền, phổ biến, tập huấn về chính sách, pháp luật BHYT, tuyên truyền nhân Ngày BHYT Việt Nam (01/7)… Thống nhất, phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về BHYT.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội cho hay, trong những năm vừa qua, Sở Y tế và BHXH thành phố luôn phối hợp chặt chẽ thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn. Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở chuyên môn tạo điều kiện cho người KCB và thực hiện đúng quy định về chuyên môn, dịch vụ; cải tiến quy trình KCB, tạo thuận lợi cho người bệnh đến KCB; rút ngắn thời gian chờ khám, làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cũng như thanh toán viện phí…

Cũng theo ông Hiền, trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục cải cách hành chính trong KCB, nâng cao chất lượng KCB, phối hợp chặt chẽ với BHXH thành phố để tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHYT và cùng giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn; kịp thời đề xuất, kiến nghị Bộ Y tế, BHXH Việt Nam xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách BHYT và chính sách liên quan đến BHYT.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, thời gian qua, ngành Y tế và BHXH thành phố đã có sự phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHYT trên địa bàn Thủ đô, quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo. Nhờ vậy, nhận thức của người dân ngày càng tăng và tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn ngày càng phát triển.

“Trong thời gian tới, với tiền đề là những thành công đã đạt được, rất mong hai ngành sẽ có những phối hợp tốt hơn để đảm bảo tốt hơn nữa quyền lợi của người dân, cũng như thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô”, ông Quý nhấn mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *