(MK - ASEAN) - Tính đến ngày 24/7, tại Tây Ninh đã có 182/250 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế đăng ký đăng ký phương án sản xuất “3 tại chỗ” (còn lại 68 doanh nghiệp dừng hoạt động) với khoảng 42.800 lao động/tổng số 129.000 lao động đăng ký ở lại cùng doanh nghiệp triển khai thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”.

Một doanh nghiệp tại Tây Ninh sắp xếp chỗ ở cho công nhân tự nguyện thực hiện “ 3 tại chỗ” để sản xuất đồng hành cùng doanh nghiệp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Theo Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh, với số lượng công nhân đăng ký ở lại cùng doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” vấn đề bảo đảm các điều kiện, quyền lợi trong sản xuất, kinh doanh, nghỉ ngơi… cho công nhân bảo đảm theo các theo các tiêu chí mà Ban quản lý Khu Kinh tế yêu cầu phải được bảo đảm thì doanh nghiệp mới triển khai.

Theo đó, đến nay đã có: KCN Phước Đông có 29/34 công ty đăng ký “3 tại chỗ” với trên 22.200 lao động ở lại; Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có 7/10 công ty với 507 lao động đăng ký ở lại; KCN Thành Thành Công có 47/55 công ty đăng ký với trên 9.000 lao động; Khu chế xuất Linh Trung III có 56/81 công ty đăng ký với trên 5.500 lao động; KCN Trảng Bàng có 43/70 công ty và trên 5.200 lao động đăng ký ở lại.

Theo Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh, khi công nhân đồng hành cùng doanh nghiệp để thực hiện chủ trương sản xuất “3 tại chỗ”, các doanh nghiệp phải xác định được trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm các điều kiện phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân.

Vấn đề này rất quan trọng, việc bảo đảm các điều kiện ăn ở, nhu cầu sinh hoạt, sản xuất có tầm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của công nhân. Vì vậy Ban quản lý Khu Kinh tế đã phối hợp với chính quyền địa phương các huyện, thị xã có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế kiểm tra thường xuyên, sát sao các điều kiện mà các doanh nghiệp triển khai thực hiện “3 tại chỗ”, trong đó có vấn đề bảo đảm chế độ điều kiện cho người lao động được ban quản lý xem là một trong những tiêu chí hàng đầu.

Do đó, trong quá trình kiểm tra nếu doanh nghiệp nào không bảo đảm các điều kiện để triển khai phương án sản xuất “3 tại chỗ”. Ban quản lý dự án sẽ cho tạm dừng sản xuất để bảo đảm quyền lợi cho công nhân.

Đồng thời Ban quản lý khẩn trương phối hợp với các chính quyền địa phương triển khai test nhanh Covid-19 cho các công nhân đăng ký ở lại sản xuất cùng các doanh nghiệp để các công nhân ổn định tư tưởng, an tâm sản xuất.

Tính đến ngày 24/7, Ban quản lý đã phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất triển khai test nhanh trên 40.600 lao động/5.200 lao động đăng ký ở lại thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”, kết quả 100% đều cho kết quả âm tính.

Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh – ông Hà Văn Cung nhận định, theo hợp đồng thỏa thuận của công nhân và chủ của từng Doanh nghiệp đến giờ này cơ bản đáp ứng, ổn định. Tuy nhiên, còn số rất ít Doanh nghiệp không đảm bảo điều khiển về chỗ ở như Công ty Bilion (khu công nghiệp Phước Đông) nên đã bị công nhân phản ứng và trốn về (mặc dù đã được test nhanh âm tính) và 7  doanh nghiệp không đảm bảo 3 tại chỗ nên Ban QL KKT đã quyết định dừng hoạt động (công nhân vẫn ở lại để kiện toàn đáp ứng các điều kiện để sản xuất)…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *